DIPLOMKY 19
Výstava závěrečných diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je prezentována v prostorách Galerie Emila Filly a Domu umění Ústí nad Labem představí to nejaktuálnější na poli designu i volného umění.
Vernisáž: ve středu 29. 5. 2019 od 17 hodin v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, 
Termín výstavy: 30.5. – 27. 6. 2019
Konec května a celý červen patří v ústeckém výstavním dění prezentaci závěrečných prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen FUD UJEP). Tato událost je vnímána jako zcela zásadní pro život a atmosféru tohoto akademického prostoru, stejně tak i pro podobu výtvarné scény v Ústí nad Labem. Je nasnadě, že přehlídky mladých umělců a designérů jsou v současnosti velice populární. Pro každou uměleckou školu má však výstava diplomek a bakalářek ještě další rozměry. V první řadě je to přehlídka samotných výstupů, s nimiž studenti usilují o získání titulu a úspěšné završení studia, což dokládá kvalitu a zázemí školy. Projevuje se zde ale také bohatost témat, myšlenek a problematiky, kterých se mladí umělci a designéři dotýkají, jaké způsoby zpracování si volí a k čemu inklinují, dovednosti získané během studia, s nimiž nyní mohou nakládat. Tyto výsledky se tak i díky prezentaci v prestižních galeriích vřazují automaticky do kontextu celé oblasti umění a designu.
Speciální prezentace
Letošní prezentace závěrečných prací akcentuje realizaci výstavní expozice, která zaujme škálou přístupů od volného umění k designu, což bylo umožněno také obsazením dvou prostorově velkorysých galerií, jimiž Ústí disponuje. V Domě umění a v Galerii Emila Filly tak diváci uvidí svébytné výstavy, které nebudou jen pouhým seřazením artefaktů, ale vizuálně podmanivým prostorem naplněným uměním a designem.
Ateliéry, osobnosti, aktuální témata
Strategie současného výtvarného umění jsou reprezentované objekty, instalacemi či experimentálními projekty z oblasti fotografie a práce s audiovizuálními médii, které vznikají především na Katedře fotografie a Katedře elektronického obrazu (například v ateliérech Time-Based Media vedeném Danielem Hanzlíkem a Pavlem Mrkusem, v ateliéru Performance u Jiřího Kovandy nebo v ateliéru Fotografie pod vedením Lukáše Jasanského). Katedra Vizuální komunikace se představí samozřejmě tím nejlepším z oblasti grafického designu – studenti zde ovšem neřeší jen design, ale výběrem témat se vztahují často k  aktuální současné problematice (ekologická, sociální a politicky angažovaná témata). Katedry užitého umění a designu představí návštěvníkům výstupy třeba z ateliérů Design kermamiky (pod vedením Antonína Tomáška), Sklo (vedoucí Marcel Mochal), Produktový design (Jan Čapek), Přírodní materiály (za vedení Roberta Vlasáka a Jana Krtičky), a ateliér Oděvní a textilní design (vedoucí Jan Löbl). I zde se můžeme těšit na zajímavá a podnětná díla, v nichž se uplatňují současné designové trendy – udržitelnost, zaměření na ekologii a recyklaci a podobně. Individuální a originální řešení výtvarného nebo vizuálního světa však nalezneme i v pracích studentů dalších ateliérů: Interaktivní média, Digitální média, Grafický design I., Grafický design II., Vizuální design, Design interiéru, Aplikovaná a reklamní fotografie a ateliéru Photography, který je vedený v anglickém jazyce.
Komentovaná prohlídka se bude konat v úterý 11. 6. 2019, výstavou vás provedou komisařky výstavy Eva Mráziková a Martina Johnová.​​​​​​​
Foto: Jiří Dvořák