A co nám zbývá teď?
Vernisáž výstavy: středa 10. dubna 2019 v 19 hodin
Termín výstavy: 11. 4. – 24. 5. 2019
Kurátorský tým: Michaela Buštová, Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková, Viktorie Chomaničová, Diana Kněžínková, Ondřej Mrázek, Jan Nový, Josefína Pleslová, Andrea Vaňourková
Výstava je pořádána studenty Kurátorských studií Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Třicet let po sametové revoluci znovu vyvstává otázka, kam naše společnost směřuje. Co zbývá naší generaci teď, v momentě, kdy nastává opětovná společenská transformace, kterou si všichni uvědomujeme, ale pojmenovat ji je těžší než kdy dříve?
Svou aktuální obavu tak na výstavě odhalují čeští umělci Matěj Al-Ali, Tereza Bonaventurová, Romana Drdová, Filip Hauer, Šimon Kadlčák, David Přílučík, Dana Sahánková, Tomáš Spevák, Johana Střížková, Roman Štětina a Jiří Žák. Oslovení autoři jsou záměrně vybráni ve věkovém rozmezí ročníků 1983 – 1992, aby tak co nejautentičtěji reprezentovali hlas naší doby. Ve své tvorbě využívají nejrůznější média od klasické malby, sochy, performance, site specific instalací,  až po počítačovou hru, kterou si návštěvník bude moci sám zahrát.
Výstavní koncept je inspirovaný kurátorským projektem manželů Ševčíkových, s názvem To, co zbývá, který se konal v roce 1993 ve Štencově domě v Praze. Ševčíkovi tehdy oslovili skupinu aktivně tvořících umělců se záměrem volného výběru z jejich aktuální tvorby. Vznikla tak výstava plná svěžího umění, ze kterého byl cítit zřetelný optimismus porevoluční doby vyhlížející lepší zítřky. Interpretace tohoto momentálního pocitu byla pro autory výstavy v konečném důsledku mnohem důležitější, než pomyslná estetická celistvost.
Současná mladá generace sice také prochází společenskou proměnou, ale oproti té předchozí se nachází ve zcela odlišné výchozí situaci. Budoucnost vidí nejasně a místo pozitivního očekávání spojeného se změnou pociťuje spíše strach z odcizení, ztráty pozornosti, neschopnosti komunikovat, manipulace s veřejným prostorem a všeobecně vysokých nároků kladených společností, která ji obklopuje. A právě tyto nejistoty se odrážejí v tvorbě umělců na skupinové výstavě A co nám zbývá teď?.
Doprovodný program:
sobota 27. 4. 17:00 hodin – Komentovaná prohlídka pro veřejnost
sobota 4. 5. 10:00 hodin – Workshop pro děti inspirovaný tvorbou umělce Šimona Kadlčáka
(workshop má omezenou kapacitu 15 lidí, prosíme, abyste sí místa včas rezervovali a to buď na mailu: kuratori18@gmail.com nebo přes Facebook Galerie Emila Filly)
úterý 7. 5. 17:00 hodin – Mileniálové – přednáška Mgr. Barbory Řebíkové, Ph.D.
úterý 14. 5. 14:00 hodin – Komentovaná prohlídka pro seniory
sobota 18. 5. 17:00 hodin – Komentovaná prohlídka pro veřejnost
pátek 24. 5. od 18:00 do 22:00 hodin – Dernisáž výstavy v rámci Ústecké muzejní a galerijní noci
18:00 – Komentovaná prohlídka „Vyber si svého kurátora“
19:30 – Koncert Severočeské filharmonie Teplice
20:00 – Performance Kryštofa Vitnera / Světelná intervence Petra Kubáče / kombucha bar
Foto: Jiří Dvořák