Brutalistní architektura
pracovní listy pro školy:
Betonové brutalistní stavby centra Ústí bývají často hodnocené společně s panelovou výstavbou jako nechtěné dědictví komunistického režimu. Mají ale svou hodnotu a místo v dějinách světové architektury. Proto jsme pro žáky 5.–8. tříd připravili ve spolupráci s pedagogy a studenty Katedry výtvarné kultury PF UJEP pracovní listy, které jim pomohou poznat specifika brutalismu, a to konkrétně na příkladu budovy, ve které Galerie Emila Filly sídlí.
Program je možné absolvovat kdykoliv (po předchozí domluvě termínu), neváže se k žádné konkrétní výstavě. V galerii vše vysvětlíme a pomůžeme s hodnocením. Žáci mohou pracovat ve skupinkách (2–3) a budou potřebovat alespoň jeden telefon s připojením na internet a fotoaparátem. V galerii je volná wi-fi.
1. Teoretická část vysvětluje základní charakteristiku stylu. Žáci pracují s QR kódy odkazujícími na fotografie a odpovídají na otázky.
2. V praktické části žáci samostatně objevují a plní fotografické úkoly v okolí budovy Krajského úřadu.
3. Závěrečné vyhodnocení fotografických úkolů.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / 1.–2. ročník SŠ
Kapacita:  30
Délka: cca 90 min
Cena: 70 Kč/osoba, doprovod zdarma
Pojď mě omrknout!
Program se zaměřuje na hledání motivu jako možnosti, jak začít interpretovat umělecké dílo v galerijním prostoru. Žáci na základě jednotlivých úkolů pochopí, co to je motiv díla. Následně jsou aktivizováni k hledání motivů v dílech, o kterých nebylo nic řečeno a pokusí se společně ve skupině dané dílo interpretovat. Pomohou mu 4 úkoly, které má jako „kurátor“ výstav zpracovat. Výsledkem je natočení krátké videoreportáže – upoutávka na dílo, v němž představí „žhavou novinku v galerii, kterou mohou diváci již brzy přijít obdivovat“.
Program je možné absolvovat kdykoli v době konání výstav (po předchozí domluvě termínu), neváže se k žádné konkrétní výstavě. Žáci mohou pracovat ve skupinkách (2–3) a budou potřebovat alespoň jeden telefon s připojením na internet a fotoaparátem. V galerii je volná wi-fi.
1. Teoretická část se zaměřuje na hledání motivu jako jednu z možností, jak začít interpretovat umělecké dílo. 
2. V praktické části žáci ve skupinách zpracovávají minutové video, ve kterém svépomocí interpretují dílo. Dále se snaží interpretované předat spolužákům.
3. Závěrečné prezentování videí společně s procházkou výstavou.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / 1.–2. ročník SŠ
Kapacita: 30
Délka: cca 90 min

Cena: 70 Kč/osoba, doprovod zdarma
Kdo dělá umění?
Program se zaměřuje na galerijní/muzejní provoz. Žák na základě vyzkoušení si tří rolí ve výstavním prostoru pochopí, jak se „dělá umění“, respektive které role jsou v galerii/muzeu zastoupené, kdo má jaké kompetence a co je náplní jejich práce.
Program je možné absolvovat kdykoli v době konání výstav (po předchozí domluvě termínu), neváže se k žádné konkrétní výstavě. Žáci mohou pracovat ve skupinkách (2–3) a budou potřebovat alespoň jeden telefon s připojením na internet a fotoaparátem. V galerii je volná wi-fi.
1. Teoretická část vysvětluje na základě dialogu a pracovního listu základní galerijní provoz a zároveň role umělce, kurátora a lektora.
2. V praktické části žáci zastanou tři role, v jejich rámci musí kooperovat s dalšími spolužáky proto, aby dokázali správně interpretovat dané dílo.
3. Závěrečné vyhodnocení v rámci „komentované prohlídky“.
Cílová skupina:  2. stupeň ZŠ / 1.–2. ročník SŠ
Kapacita: 30
Délka: 90 min
Cena: 70 Kč/osoba, doprovod zdarma
Výstavní program Galerie Emila Filly na rok 2023 podpořily: Ministerstvo kultury ČR, Město Ústí nad Labem, Ústecký kraj. Mediálními partneři: FlashArt, Uličník