Ze mě.
Termín výstavy: 21. 4. – 21. 5. 2016
Vystavující: Vojtěch Fröhlich, Vladimír Havlík, Barbora Klímová, Jiří Kovanda, Jan Krtička, Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič, Mjölk, Tomáš Moravec, Markéta Oplištilová, Antonín Střížek, Barbora Šimková, Martin Zet, Dominik Žižka, Kristýna Žižková
Kurátorský tým: Jana Baierová, Barbora Belzová, Veronika Čechová, Karolína Dědková, Kateřina Kostková, Kristýna Kottová, Jakub Král, Veronika Králíčková, Lucie Vostalová
Výstavní projekt Ze mě., jak už název napovídá, představí patnáct umělců, z nichž se každý odlišným způsobem vypořádává s aktuální společenskou situací a svým přispěním, ať už vědomě či nevědomě, se zasazuje o pozitivní změnu světa jako celku. Poukazuje na drobné činy ve výtvarném umění, které neinvazivním a nenásilným způsobem udržují svět v rovnováze, spojují lidskou komunitu a dávají naději, že změna k lepšímu je možná. Ne vždy je nutné se vyjadřovat k celospolečenským otázkám velkými gesty, protože i malé činy mohou ovlivnit charakter prostředí. Vybraná díla se dotýkají tématu intimního aktivismu a poukazují na obyčejnost všedního života v jeho lokálním vymezení.