VÝCHOZÍ POZICE

Termín výstavy: 12. 3. – 15. 4. 2015
Kurátoři: Lenka Sýkorová & Romana Veselá (12. 3. – 15. 4.), Karina Kottová (24. 3. – 4. 4.), Jan Krtička (7. 4. – 15. 4.)
Vystavující: Jakub Cabalka & Jakub Červenka, Aleš Čermák, Petr Dub, Kristýna Fuksová, Markéta Jáchimová, Aleš Loziak, Petr Malina, Libor Novotný, Natalie Perkof, Jan Pfeiffer, Michaela Spružinová, Johana Střížková, Viktor Valášek
Jak kurátor ovlivňuje uměleckou scénu? Jakou míru manipulace má nad prezentovaným dílem? A jak je vnímána pozice kurátora v kontextu výstav?
Tyto tři klíčové otázky stály u zrodu dvouletého výzkumného projektu Pozice kurátor, reflexe a diskuze kurátorské profese v České republice, který bude v průběhu roku formou debat, přednášek a konference prezentován v kulturní fabrice Armaturka v Ústí nad Labem.
Projekt startuje výstavou Výchozí pozice, která představí kurátorskou hru a souhru nad současným uměním. Výběr děl, definovaný jednoduchým klíčem – nové promýšlení média a formy, vedený kurátorkami Lenkou Sýkorovou a Romanou Veselou, které mají jasně vyhraněnou a jednoduše rozlišitelnou oblast svého zájmu, bude po čtrnácti dnech doplněn o pohled Kariny Kottové zaměřený na zintenzivnění zprostředkování výstavy a uměleckých děl divákovi. Na začátku dubna převezme kurátorskou štafetu Jan Krtička, který se přesahy do kurátorství zabývá ve své umělecké tvorbě.