Tvýma očima
Politická versus poetická angažovanosť
vystavující: Jiří Valoch + Milan Adamčiak, Kundy Crew, Stano Masár, Monogramista T.D, Dušan Zahoranský
kurátor: Juraj Čarný
— 
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vidia iní ľudia? Či vidia identicky, podobne, alebo úplne odlišne ako vy? A ako vidia naši blízki, kolegovia, ako básnici, výtvarníci, hudobníci, architekti, režiséri, fotografi? Ako fyzici, matematici, epidemiológovia, učitelia, alebo lekári? Či vidia rovnako deti aj starší ľudia? Ako videli ľudia kedysi a ako budú vidieť v blízkej a ďalekej budúcnosti? A čo myslíte, ako videl Jiří Valoch v roku 1967, 1995 a ako vidí dnes? 

Ústí nad Labem stojí v životopise
Jiřího Valocha hneď na začiatku – mal tu v roku 1967 svoju prvú samostatnú výstavu. V roku 1995 sa v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem uskutočnila samostatná výstava, ktorá predstavila jediné dielo Jiřího Valocha: “Tvýma očima”. Vyplotrované písmená textu boli nalepené na stene galérie a nasvietené. Aktuálna výstava, realizovaná na pozvanie Michala Kolečka a Evy Mrázikovej je citáciou pôvodnej výstavy a zároveň poctou Jiřímu Valochovi v podaní viacerých slovenských autorov, pracujúcich s textom v rôznych polohách – od grafických partitúr, cez vizuálnu poéziu, participatívne inštalácie, až po angažované výšivky. 
Milan Adamčiak bol konceptuálny umelec, muzikológ, skladateľ, hudobník, venoval sa vizuálnej poézii, grafickým partitúram, akčnému umeniu, performance a experimentálnemu komponovaniu.  Narodil sa rovnako, ako Jiří Valoch v roku 1946. S textami pracoval vo svojich umeleckých dielach počas celého života v rôznych formách a na aktuálnej výstave predstavujeme niekoľko jeho minimalistických grafických partitúr.
Monogramista T.D (pôvodne Dezider Tóth), je najväčším básnikom medzi slovenskými výtvarníkmi, okrem umenia sa venoval aj divadlu, knižnej tvorbe a pedagogickej činnosti. Tvoril v oblasti konceptu, akčného umenia, kresby, maľby, objektu aj inštalácie. S textami pracoval v desiatkach prác, na výstave predstavujeme reprint jeho grafiky, ktorú ako novoročný pozdrav posielal v roku 1977 kamarátom z vojny.
Aktivistická feministická skupina Kundy Crew vznikla v roku 2010 a v počte štyri členky pôsobí od roku 2013. Na rozdiel od Valochovych prevažne poetických textov Kundy Crew svojimi radikálnymi textovými výšivkami komentujú aktuálne spoločenské, gendrové a politické témy a udalosti. V rámci pravidelne organizovaných workshopov si diváci môžu pod vedením umelkýň vytvoriť svoje vlastné textové (angažované) umelecké diela. Výstava predstaví výšivky: Čo všetko by mohla byť pravda, ale nie je, Ak prežijeme toto, prežijeme všetko a Ľuďom jebe.
Dušan Zahoranský sa vo svojej tvorbe pohybuje medzi sochou, objektom, fotografiou, videom, inštaláciou a public artom. Okrem umeleckej a pedagogickej dráhy pôsobil aj ako kurátor a iniciátor platformy Artyčok, za zmienku stojí aj tvorba viacerých detských ihrísk. Hra so slovom zastáva v jeho tvorbe významnú rolu, na výstave sa predstavuje participatívnym dielom, ktoré umožňuje divákom pretvoriť objekt do vlastnej podoby vytvorením akékoľvek 6 písmenového slova, napríklad aj VALOCH.
Stano Masár je mimoriadne hravý postkonceptuálny umelec rozvíjajúci stratégie manipulácie, transformácie, interpretácie, context sensitive a site-specific inštalácie aj inštitucionálnej kritiky. V Galerii Emily Filly pripravil pre divákov možnosť zahrať si biliard. Namiesto číselne označených gulí sa ale diváci s tágom budú triafať do slov z Valochovho umeleckého diela: WAITING, MEMORY, SPACE, TIME, DREAM, LOVE, VOICE, ILLUSION, REALITY. Nečitateľné rozostrené texty komunistických novín Pravda zo 17. 11. 1989 budú divákov čakať pri východe z galérie.
Keby sme sa pokúsili identifikovať, ako videl v minulosti Jiří Valoch zistili by sme, že pravdepodobne úplne inak, ako ostatní. Nielenže pravidelne cestoval na Slovensko a navštevoval ateliéry umelcov zakázanej alternatívnej scény, ale o mnohých z nich písal texty a zároveň ich tvorbu aj zbieral. Ako jeden z mála teoretikov tejto doby mal odvahu vidieť veci inak a zanechať o tom aj hmatateľný fyzický odkaz. Svoje videnie tak sprostredkoval svetu, ktorý v tom čase počúval omnoho pozornejšie, ako sme zvyknutý dnes. 

Súčasťou výstavy bude workshop so skupinou Kundy Crew, (16.10.) na ktorom si diváci budú môcť vyšívať svoje vlastné umelecké diela. 11.11. o 16:00 hodín sme pripravili prednášku Michala Murína o Milanovi Adamčiakovi a konferenciu venovanú pôsobeniu Jiřího Valocha na Slovensku, ktorej sa zúčastní aj Helena Musilová, Zuzana Bartošová, Onřej Chrobák, Jana Pisaříková a Vladimír Kordoš.
Juraj Čarný
Konference o JiŘím Valochovi
11. 11. 2021 od 16 hodin v Galerii Emila Filly 
Záznam živého přrnosu z konference můžete sledovat zde.
Konferencia sa zameria na analýzu pôsobenia Jiřího Valocha v Slovenskom kontexte. V spolupráci
s domácimi a českými teoretikmi, aj umelcami a dobovými pamätníkmi sa zameriame na 
pomenovanie prínosu a miesta Jiřího Valocha v slovenskej umenovede. Prínos podujatia spočíva v
otvorení témy významu Jiřího Valocha pre Československú spoluprácu v oblasti vizuálneho
umenia 70. a 80. rokov., ktorú doteraz nikto systematicky nepreskúmal.

moderátor: Juraj Čarný
Účastníci konferencie: Helena Musilová, Ondřej Chrobák, Jana Pisaříková, Zuzana Bartošová, Vladimír Kordoš, František Mikloško
Prednášku o Milanovi Adamčiakovi zrealizuje Michal Murín
Program:
16.00 — privítanie by Juraj Čarný 
16.05 — Michal Murín: Milan Adamčiak 
16.45 — Helena Musilová 
17.15 — Ondřej Chrobák a Jana Pisaříková 
17.45 — František Mikloško  
17.55 — Vladimír Kordoš 
18.15 — Okrúhly stôl ktorého sa zúčastní aj Zuzana Bartošová + Diskusia
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Výstavní program Galerie Emila Filly pro rok 2021 je organizován s laskavou podporou techto institucí: Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem