Šárka Radová (1949)

Šárka Radová, živou, názornou, konkrétní, hřejivou reálností zobrazuje svět kolem sebe, měnívá čas, místo, děj, situace, umělecky účinný je zde kontrast dvojího pohledu - přibližuje výsledný dojem, že máme před sebou dílo nevšední síly, pronikavosti a poutavosti. Při vší zřetelné snaze o reálnost podání motivace nepozbývá rázu fantastického, zřetelná snaha o stylistickou odstíněnost je obklopena shlukem představ, jež umocňují vnitřní obsah a dodávají smyslové plnosti výrazům jak velice něžným, tak i výrazným a zřetelným, s dominujícími figurálními motivy: jednotlivé složky autorčiny tvorby postihují v plné šli, obsáhlosti i odstíněnosti, a to nejen svou pestrostí, rozmanitostí, šlí, rušností, jímavostí a komikou, i ušlechtilým a umělecky působivým mravním poselstvím. 
(Phdr. Milouš Růžička v katalogu k výstavě Galerie Fronta v Praze, 1999)