PRESSING POINT

Termín výstavy: 2. 9. – 13. 9. 2014
Vystavující: Nikola Březinová, Irena Carkovová a Naďa Fišerová, Michal Fízik, Jakub Jandera, Petr Kalous, Renata Krejčová, Tomáš Kounovský, Eva Myroniuková, Michaela Nováková, Štefan Pecko, Huy Pham Quang, Kamila Plochová, Michaela Sedláčková, Marie Scheerbaumová, Veronika Slavíková, Lenka Soukupová, Pavlína Široká, Martin Šíp, Václav Špaček, Viktoria Viakhk, Alena Vyskočilová, Kateřina Zajícová
Název „Pressing Point“ je parafrází na termín pressure point, užívaný v reflexní terapii či v body terapii. Vyvíjením tlaku na jednotlivé body na lidském těle jsou stimulovány konkrétní orgány a cílem je aktivovat organismus a nasměrovat jej k pozitivně orientovaným změnám. Podobně i tento studentský výběr je snahou podnítit tvůrčí potenciál studentů a motivovat je k samostatné činnosti nad rámec jejich studijních povinností.
Projekty prezentované v Galerii Emila Filly využívají široké palety technik a médií – jejich autoři se vyjadřují prostřednictvím klasické malby, kresby, videa, fotografie, instalace, konceptuální tvorby apod. Studenti, kteří se na KVK vzdělávají, nejsou primárně připravováni pro samostatnou uměleckou činnost. Přesto je zážitek z tvorby a schopnost vystavět funkční umělecký koncept něčím, co mají společné s čistě uměleckými obory. Student, který něčím takovým neprošel, nemůže autenticky působit jako výtvarný pedagog na jakémkoli stupni vzdělávání.
V rámci výstavy Pressing Point realizují studenti KVK doprovodný edukační program pro veřejnost a školní mládež.