OBRAZ, V KTERÉM ŽIJEME
Termín výstavy: 20. 10. –2. 12. 2011
Kurátorka výstavy: Vendula Fremlová & Bohunka Koklesová
Komisař projektu: Michal Koleček
Práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých školách
Vystavující umělci: Nina Bak, Filip Beránek, Lenka Bláhová, Alexandra Borsíková, Slávka Bulíková, Milan Bureš, Lara Clarke – Wardle, Michal Czanderle, Veronika Daňhelová, Dora Dernerová, Alžběta Diringerová, Mariana Drápalová, Jaroslav Dufek,  Rune Egenes, Peter Fabo, Barbara Fastrová, Martin Frič, Marcin Grabowiecki, Albert
Grondahl, Anna Grzelewska, Anna Gutová, Miroslav Hašek & Libor Ptáčník, Anna Horčinová, Tomáš Jakubec & Vojtěch Veškrna, Andrea Juneková, Ludmila Kadlecová, Andrea Kantová, Ján Kekeli, Jan Khür, Jáchym Kliment, Vendula Knopová, Václav Kopecký, Petr Košárek, Krzysztof Kovalczyk, Jan Kratochvíla, Adéla Kremplová,
Juliana Křížová & Jakub Vlček, Petr Kusýn, Jan Langer, Jan Mahr, Jan Maštera, Kamila Musilová, Šárka Navrátilová, Petr Omelka, Adam Pelc, Štěpán Pech, Johana Pošová, Mark Prethero, Oto Skalický, Jakub Skokan & Martin Tůma, Josef Rabara, Tomek Ratter, Denisa Slavová, Juraj Starovecký, Lucia Stráňaiová, Tatiana Takáčová, Yauheni Tsitko, Magda Veselá, Ladislav Vondrák, Petr Willert, Artur Willmann, Aneta Wójcik, Robin Závodný


Název výstavy Obraz, v kterém žijeme je volnou parafrází názvu legendárního textu Jindřicha
Chalupeckého Svět, v kterém žijeme (1940). Neslouží nám však k tomu, abychom na něj navázali,
ale spíše k tomu, abychom se vůči němu vymezili. Podobně jako se jím Chalupecký vymezil
vůči surrealismu. To, v jaké situaci žijeme, stojí totiž v určitém protikladu k jeho tezi o smyslu
umění, které zprostředkovává každodenní, úděsné a slavné drama člověka a skutečnosti. Jeho
uvažování předpokládá schopnost člověka posoudit věci určené k jeho prospěchu či odporu.
Vůči modernistickým charakteristikám, jako je důraz kladený na individualitu, univerzální práva
a víra v pokrok, stojí v dnešní době společnost značně znejistěná, rozptýlená a dezorientovaná.
To, co se s námi v dnešní době děje, je těžké jednoznačně pojmenovat. Naše životy jsou silně
poznamenány sociální a ekonomickou nejistotou, rezignací na osvojení si komplikovaných
technologií, náhradou skutečnosti virtuálním světem, nemožností mentálně obsáhnout
systém nebo logiku uspořádání světa a tím i nemožností jeho ovlivnění. V životě je možné
to i ono, žít se dá tak i tak, všude a nikde, ztrácíme kontury mezi vším a ničím. A tento pocit
z velmi zrelativizovaného života se promítá možná víc intuitivně než programově do umění
nastupující generace. Každé z témat výstavy stanovuje jiný pohled na problematiku jakéhosi
„univerzálního“ rozptýlení, nestability, znejistění, něčeho, co překonává chápání tradičního
řádu světa. Na obrazech, v kterých žijeme, nám jde o diagnostikování symptomů nestability či
vychýlení čehokoliv mimo normál, o zkoumání institucionálních nebo formálních hranic umění,
o absolutní zpochybnění již téměř mytizované identity, a to prostřednictvím jejího nabourání
banalitou, nedůležitostí, nepodstatností. Jde nám zde také o zkoumání změny našeho vztahu
k přírodě, krajině, v rámci kterého klademe sebe samých do podivně submisivní polohy, dále
o hledání ztraceného času a místa, ale i o sledování toho, co se děje v souřadnicích osobního
prožívání a jeho konečného a definitivního zobrazení na fotografii.