Nejasná realita

Termín výstavy: 17.6. –31. 7. 2022
Vystavující: Pavel Kopřiva
Kurátorka: Eva Mráziková
Nový projekt Pavla Kopřivy rozvíjí linii tvorby, v níž se autor zabývá informacemi, jejich tokem, interpretací a výsledným působením na recipienty prostřednictvím médií. Tato oblast je v Kopřivově práci obsažena dlouhodobě, a přestože se zdá, že se k tématu nedá říci nic dalšího, skutečnost a nové kontexty doby nás vždy přesvědčí o opaku. Práce s informacemi je v dnešní době klíčová pro všechny oblasti, včetně umělecké a tvůrčí. Zde se objevují takové strategie umělecké práce, které odkazují k participaci, mystifikaci, ironizaci nebo k angažovaným gestům. 
Instalace pro Galerii Emila Filly sestává z několika dílčích částí - starší práce jsou propojeny se zcela novou site-specific instalací a výsledný celek tak získává nové významy. Prostorový objekt tvořený téměř padesáti plochými televizními obrazovkami koresponduje s hladkou dlaždicovou podlahou a vtahuje nás do matrixového světa, v němž tečou informace, obrazy, digitální řádky i šumící “zrnění”. V serialitě a zmnožení plochy monitoru dochází k vrstvení a překrývání, které autor umocňuje tím, že jej používá nejen jako médiu, které vysílá a je určeno k pozorování, ale dále jej přetváří - přesunuje jej do vodorovné polohy nebo jej polévá motorovým olejem. Specifická technická vůně, která se vznáší interiérem galerie a jejíž zdroj možná odhalíme až na několikátý pokus, potom propojuje další část instalace - domácí spotřebiče, ledničku a pračku), respektive jejich smutné, rozbité části a zbytky. Ledničku a pračku nechal autor přejet tankem, což je zachyceno také na vystavené videoprojekci. Jde o projekt z roku 2018, v němž autor reagoval na události konce šedesátých let, kdy bylo Československo okupováno vojsky Sovětského svazu. V této výstavě však akce získává nový, mnohem hrozivější rozměr - stopy tankového pásu, obrovská hrozivost celého válečného stroje nám připomíná současný konflikt, který se odehrává právě teď, velmi blízko nás, prolíná se našimi životy a z televizní obrazovky a dalších médií na nás dennodenně křičí.
Trochu skrytou částí Kopřivovy tvorby je pak mystifikační hra, v níž nás autor seznamuje s postavou Paula Nettla a jeho archivem, který se v galerijní instalaci objevuje ve formě fotografií neznámé mužské tváře, v interaktivních dialogových oknech na výlohách galerie nebo v podivných tiskovinách poházených na různých místech. Kdo je Paul Nettle? Je to ten muž, který na nás upírá pohled ze stěny galerie? Je to historická postava z druhé světové války, z šedesátého osmého, je to současný tajný agent? Nové otázky, nové významy, možná vysvětlení, kouřové clony... Na které straně kdo stojí, kde je pravda a realita,  v jaké se to odehrává době a co se to vlastně děje? Do těchto otázek nás Pavel Kopřiva ale spíše zamotá, než aby odpověděl, znejistí nás a nechá nás podléhat konspiracím a tajemství.

​​​​​​​
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Foto: Jiří Dvořák
Výstavní program Galerie Emila Filly pro rok 2022 je organizován s laskavou podporou těchto institucí:
Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem. Výstava Pavla Kopřivy byla podpořena grantem Fakulty umění a designu.