Minimální trvanlivost

Trvání výstavy: 25.4. — 22. 5. 2013
Kurátorky prvního ročníku si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy Minimální trvanlivost – Kontext roku 2012 ve výtvarném umění.
Svým vystoupením v netradičním industriálním sídle galerie oživí vernisáž studenti oboru Divadelní tvorby z pražské DAMU. O patro níže v prostorách Inkubátoru proběhne afterparty, kde se o hudební selekci postará Duck The Mainstream a o hosty bar Mumie.
Výstavní projekt chce připomenout rok 2012 v celé šíři různorodých uměleckých názorů. Ovlivnil tento rok náš život, nebo byl obyčejný jako každý jiný? Rok 2012 se nesl v duchu fenoménu konce světa, který lze interpretovat jako závěr určité etapy a začátek nové. Svět překonal svou vyměřenou minimální trvanlivost.