(K)veteš – výstava Ateliéru Multimédia FaVU VUT v Brně

termín výstavy: 23. 4.–7. 5. 2008