KNOWTILUS

Termín výstavy: 26.-29.11.2013
KNOWTILUS je společný projekt Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a Akademie múzických umění v Praze (DAMU), který se zaměřuje na využití vědy a techniky jako inspiračního zdroje pro uměleckou tvorbu a rozvoj kreativního průmyslu.
V rámci projektu vznikly studentské mikrotýmy napříč obory, které v rámci workshopů na zadané téma vytváří performanci a novým a kreativním způsobem tak představí výsledky vědy a techniky a industriální tradici regionů. Tvůrčí skupina 25 000 objektů mapuje v rámci projektu město Ústí nad Labem, kde bude během vybraných dnů v listopadu instalace probíhat.
Cílem projektu je vyzkoumat nové metody prezentace vědy a výzkumu za využití produkce, dramaturgie výstav a zvýšení jejich interaktivity a dokázat, že provázání vědy a umění přináší silný synergický efekt. Projekt má též za cíl navázat spolupráci fakult různých oborů za účelem vzájemného předání know-how, jak prezentovat výsledky výzkumu a zajímavou formou je díky studentům představit veřejnosti.
Temnota, všude kolem nás. Opatrně našlapujete v šeru, snažíte se rozeznat obrysy, stíny, tvary… marně. Kolem se něco pohybuje, cítíte to, je to blízko, ale nevidíte nic. Napětí sílí. Smysly se zostřují. Zvuk. Cosi v dáli se rozzáří. Objekt ? – Příliš vzdálené, než aby to šlo poznat. Zvědavost. Kroky. Světlo? Ne. Voda. Ne. Barva… 
Výstava je koncipována do čtyř celků propojujících ústřední námět celé akce. Návštěvník se postupně seznámí s překvapujícími tématy z oblasti optiky (barvy, lom, odraz světla), elektrické energie a historie města. Kromě interaktivní instalace, kde návštěvník sám může nasát atmosféru místní kultury, bude k vidění na vernisáži 26.11. od 18:00 i performance.