KILAN / NA STOLE

Termín výstavy: 3.–10. 2. 2023
Vystavující: Mariantonietta Bagliato, Jana Butzke, Veronika Daňhelová, Jakub Daníček, Denisa Dimitrovová, Magdalena Dubnová, Marie Fišerová, Pavel Havrda, Lenka Jasanská, Lukáš Jasanský, Petr Košárek, Jan Kuntoš, Jan C. Löbl, Tomáš Lumpe, Pavel Matoušek, Pavel Matela, Silvie Milková, Michele Mosca, Jáchym Myslivec, Martin Novák, Thomas Vernoux, Lucie Vondáčková
1918, 1938, 1948, 1968, 1989 - co mají tato čísla společné?
Obsahují osmičku a týkají se významných událostí. Je tedy celkem přirozené, že regionální umělci Kilan s.r.o. slaví 8. jubileum kultovního stolního kalendáře právě od 18 hodin. S velkou radostí jsme připravili pro všechny věrné příznivce i kolemjdoucí občany výstavu, potažmo retrospektivu, kde si diváci mohou historicky poprvé prohlédnout nejen všech osm kalendářů, ale také fotografie, které zveřejněny nebyly. Vychutnat si mohou také nástěnný kalendář Kilan Epopej, shlédnout pěkná videa, a především pak sebe sama s ironickou vážností transcendentovat.
Člověk dnešní doby den co den čelí skutečnosti, jež je trýznivá a ve své podstatě nesmyslná.
Jedinec ztracen v časoprostoru tápe; bytostně postrádá, čeho by se zachytil. Nabízí se otázka: Může být pro člověka tonoucího v moři absurdní každodennosti záchranným kruhem stolní kalendář? Odpověď zní ano.
Kilan kalendář je důvodem, proč se těšit na další týden. Je rádcem, nikoli však mentorem. Je přítelem i útěchou, že v tom není člověk sám. Týden co týden otevírá témata k zamyšlení.
Svoboda je blbost. Svoboda jako status quo neexistuje. Význam má pro člověka pouze akt osvobozování se. Kilan je osvobozování se od absurdity světa tím, že smysl nehledáme, ba právě naopak odmítáme.
V běžném životě jsme do absurdní situace vrženi nebo se v ní ocitáme náhodně, v Kilanu ji naopak cíleně vytváříme.
Kilan je synonymum pro osvobozování se prostřednictvím ztráty důstojnosti a hraničního prožitku existence jako takové.
A na závěr snad ještě citát Michala Jurzy:
Když je dobro příliš bezvýchodné, když je dobro příliš zlé - zbývá imaginace, aby založila svobodu všech prostřednictvím aktivity jednoho a emancipovala aktivitu dalšího v kolektivu všech.
Svět to zřejmě nezachrání.
Člověka možná ano.​​​​​​​
​​​​​​​Výstavní program Galerie Emila Filly pro rok 2022 je organizován s laskavou podporou těchto institucí:
Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem, FlashArt.