Jiří Dvořák (1989)

Fotografie Jiřího Dvořáka  pohlcují svou atmosférou. Vždy. Ať jde o fotografie krajiny, městského života, designu, uměleckých expozic nebo skupinek lidí či předmětů. Jiří Dvořák je vynikajícím absolventem ateliéru Aplikované a reklamní fotografie na FUD UJEP, kde v současnosti působí v doktorském studiu. Jiří je zároveň dvorní fotograf výstav a vernisáží Galerie Emila Filly, ale i dalších kulturních počinů v tomto městě. Jeho fotografie na druhou stranu dokážou uhranout svou intimní ztišeností a v nemalé míře také přímými či skrytými odkazy na soudobou podobu vizuální kultury, která nás obklopuje v digitálním světě. 
(E. Mráziková)​​​​​​​