Jaroslav Prášil (1946)

Tvorba malíře, grafika a tvůrce neopakovatelných textilních šperků Jaroslava Prášila je od samého počátku, tedy od dob jeho studií na železnobrodské střední uměleckoprůmyslové sklářské škole a poté na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, charakterizována neomylným citem pro lineární i barevnou skladbu vznikajícího díla s vytříbeným smyslem pro detail, stejně jako pro volbu a autenticitu nejvhodnější technologie a použitého materiálu. Silnou oporou a inspirací mu byl v dobách studií na obou školách jeho pedagog, sklářský výtvarník Stanislav Libenský, s nímž udržoval přirozený kontakt i v následujících letech. 
(Z webu Domu umění Ústí nad Labem)