Jan Nálevka (1976)

Práce Jana Nálevky mají už od poloviny 90.let co do obsahu široký záběr; cyklicky se vrací k tématům každodennosti, komplexnosti pozice jedince uvnitř systému, globalizace a tradice či k ironické reflexi instituce umění. Když Jan Nálevka linkuje listy papíru A4, tak kresbu přizpůsobuje normě. Rukopis volí neutrální a jako autor ustupuje do pozadí. Užívá modrá kuličková pera, aby ještě více poukázal na kancelářskou práci, u které se cení dodržení daného postupu administrativních úkonů. V obecné rovině jsou však spíše abstraktní vizualizací řádu, který je vnášen do umělecké tvorby, respektive do pracovní činnosti jako takové. A v nejzazší instanci je různě členěný papír formátu A4 symbolickým zástupcem norem, které předurčují naše faktické možnosti, formují naše vnímání a jednání a dávají osnovu naší představivosti v soukromé i společenské dimenzi života. 
(J. Ptáček, z webu autora)