It’s not important, it’s only art...

Termín výstavy: 6.3. – 12. 4. 2013
Kurátorka: Monika Szewczyk
Překvapuje nás výrok v názvu? A pokud ne, proč? Zvykli jsme si už na nespolehlivost médií, která hodnotí kulturní události podle jejich efektivnosti na jedné straně a jejich dostupnosti na straně druhé? Jsme smíření s×nepřátelským postojem úředníků, kteří nakládají s×uměním jako s nákladným rozmarem a kteří vytvářejí hierarchie kulturních institucí, přičemž galerie vždy figurují úplně na konci coby nejméně užitečné a nejotravnější? Považujeme za přirozené nejen nemajetnost, ale také zahálčivost a nedostatek profesionality na straně kulturních institucí? Pokud ano, žijeme v postkomunistické zemi, asi v Polsku.
Nezvyklé přiznání nebezpečně rozšířeného pohledu na současné umění ve středu otevírá ústecká Galerie Emila Filly. Toto heslo, bohužel hojně rozšířené v mediální, ale také v politické reprezentaci posledních let, symbolizuje vztah k umělcům i ke stylu života obecně.
Výstava ze sbírek Galerie Arsenal v polském Białystoku a Podlaské asociace pro podporu výtvarného umění přináší reflexi onoho vztahu reflexi současných kulturních institucí, umělců ostatních i sebe samých. Tento pohled je často ironický a velmi osobní. Nezřídka se jedná o nepřirozené umísťování uměleckých děl ve veřejném prostoru či testování „uměleckosti" předmětů.
Tyto i další náhledy umělecké krize nabídne pestrá sestava polských autorů na výstavě „It isn't important, it's only art…", jejíž vernisáž začne za účasti kurátorky Moniky Szewczyk a děkana Fakulty umění a designu UJEP Michala Kolečka ve středu 6. března od 18.00 a potrvá do 12. dubna. Součástí programu bude tradiční PechaKucha Night, nyní inspirovaná Polskem. Těšte se na ni 2. dubna od 20.20 na téma Polská krev.
Středeční odpoledne bude ovšem výstavami přímo nabité! Před návštěvou Fillovky se v centru Ústí, ve zvukové galerii „Procházka pod skutečností" v podchodu Panská, od 17.00 odehraje živá vernisáž Roberta Palkoviče a Miloše Vojtěchovského. Instalace „Kukošu" promění podchod v basketbalové hřiště s dramatickým utkáním. Tedy alespoň akusticky…
Zdroj: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/fillovka-zve-na-vystavu-do-fabriky-ale-take-do-podchodu-20130305.html