Generátor

Termín výstavy: 26. 4. – 25. 5.
Kurátorky výstavy: Zlata Borůvková, Adéla Čiháková, Hana Jásková, Lenka Klementová, Tereza Kopecká, Zuzana Musilová, Dagmar  Myšáková, Zuzana Prokopová, Marta Slačálková, Alexandra Slesareva, Michaela Šarköziová
Vystavující umělci: Jiří Frič, Vilém Frič, Michal Gabriel, Tomáš Hercog, Vojtěch Kalecký, Michal Kohút, Pavel Kopřiva, Jiří Lindovský, Adéla Marková, Jan Martinec, Tomáš Medek, Pavel Mrkus, Jakub Nepraš, Václav Peloušek, Jiří Straka, Zdeněk Sýkora, Jan Šerých, Robert Vlasák,Henrieta Žiačková
Výstava Generátor je společným kurátorským projektem studentek prvního ročníku magisterského programu Kurátorská studia realizovaným pod záštitou Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, ve které se výstava koná, se nachází v areálu bývalé Severočeské armaturky. Její industriální prostředí bylo jedním z hlavních impulzu k výběru ústředního tématu výstavy, kterým je vzájemný vztah človeka a stroje.
Výstavní projekt Generátor se zabývá problematikou postindustriální společnosti. Zaměřuje se jak na formu, vzhled stroje a jeho funkční aspekty, tak na ruzné volné asociace a interpretace na téma stroj. Výstava nabídne návštěvníkům široké spektrum výtvarných prostředků od klasické malby, grafiky, fotografie, přes video až po interaktivní instalace a skulptury. Každý autor vnímá vztah človeka a stroje jinak. Výstava tak prináší i ruzné úhly pohledu na technologii, jako nástroj tvorby, zdroj inspirace nebo zdroj problému a další.
Jádro výstavy tvoří díla umělců, kteří se ve své době stali průkopníky ve využívání technologií v umělecké tvorbě. Zdeněk Sýkora jako jeden z prvních umělců začal již v šedesátých letech využívat počítač jako pomocný nástroj při tvorbě svých struktur, od poloviny 70. let v cyklu liniových obrazu využívá pouze řady náhodných čísel. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo později s náhodností, zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy. Michal Gabriel a Tomáš Medek posunuli využití technologie jako nástroje tvorby o něco dál. Své myšlenky zhmotňují v digitálních sochách prostřednictvím nové technologie 3D tisku. Skutečný svět a virtuální realita se střetává v dílech Jana Šerých a Jana Martince. Další vystavující autoři reflektují například automatizaci a instrumentalizaci dnešní společnosti, problém komunikace a jiní jako například Jirí Lindovský hledají výtvarnou pritažlivost v samotné estetice stroje.
Partneři výstavy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  Ministerstvo kultury, Univerzita Jana Evangelisty, Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Město Ústí nad Labem, Mediální partneri výstavy: Studentská unie UJEP, Nové Ústecké přehledy