Enterprize
Cena vedoucího katerdry výtvarné kultury

termín výstavy: 2. 7.–31. 7. 2008
Vystavují: 
Nikola Barešová, Lenka Bukačová, Tomáš Čáp, Miroslav Hašek, Pavla Hlaváčková, Jan Hrubeš, Petr Kalous, Dáša Kotlíková, Michal Kraus, Karel Kunc, Miloš Makovský, Stanislav Pexa, Jakub Sigmund, Libor Uher, Vilém Vojtěch, 
Alena Wegerová, Tereza Záchová, Eva Žižkovská