Diplomky 13

Termín výstavy: 30.5.–28.6.2013
Výstava závěrečných diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.