Dimenze teatrality

Termín výstavy: 29. 11. 2012 – 23. 1. 2013
Kurátorka: Vendula Fremlová
Vystavující: Barbara Steppe (DE), Peter Wächtler & Andreas Wegner (DE), Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil (CZ), Michal Murin (SK), Jiří Surůvka (CZ), Klaus Richter (DE)
I přesto, že je divadelní rozměr integrální a přirozenou součástí aktuální umělecké tvorby, je reflexe teatrality a teatralizace stále jaksi stranou. Jedním z možných vysvětlení tohoto odstupu může být fakt, že slova „teatralita“, „teatrální“, „teatralizované“ (natož pak česká varianta termínu divadelnost, divadelní atd.) bývají v uměleckém diskurzu vnímána s určitým despektem a často přinášejí negativní konotace. Bývají totiž považována za synonyma přebujelosti, zbytnění, nadbytečné narativnosti, deskripce, která jsou v době převažujícího (neo)konceptuálního uvažování vnímána jako zátěž. I z těchto důvodů se mezinárodní výstava „Dimenze teatrality“ pokouší nahlédnout velice pružnou, pohyblivou a oboustranně prostupnou hranici mezi performance a divadlem, v obecnějším smyslu slova mezi vizuálním uměním a divadlem, a to prostřednictvím konceptu teatrality, jenž si vypůjčuje z aktuální (především německé) teatrologie. Zde je teatralita vnímána v užším pojetí jako specifická umělecká forma, v širším jako komunikační modus. Vybraní umělci a umělecká díla prezentují obě zmiňovaná pojetí. Vidíme jednak tendování k ryze divadelním formám, které jsou často dány využitím divadelního jeviště. Tím je stanoven i relativně „klasický“ způsob vnímání diváka (Barbara Steppe, Michal Murin, Jiří Surůvka), který je však problematizován vlastní prezentací díla v galerijním prostoru. Dále se zde objevují významové rámce, které s pojmem „divadlo“ (divadlo jako estetická forma) jednoznačně souvisejí, jako například „kabaret“ (Jiří Surůvka), „klaun“, „maska“ (Klaus Richter), rekvizity (Michal Murin, Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil, Jiří Surůvka) …. Širší pojetí teatrality jako ostentativního jednání se silným komunikativním potenciálem bychom mohli apriori vztáhnout na všechny performance nebo akční umění obecně, tedy i na všechna prezentovaná díla. Zde se přístup jakoby obrací – to, co nese znaky teatrality, je primárně situováno mimo divadlo. Teatralita je objevována ve veřejném prostoru, respektive prostřednictvím teatralizovaného jednání a chování je objevován a odhalován charakter veřejného prostoru (Peter Wächtler & Andreas Wegner, Klaus Richter), včetně prostoru mediálního (Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil, Depresivní děti touží po penězích). Právě schopnost uměleckých děl odhalovat konfrontací s teatralitou a teatralizovaným jednáním běžný život, společnost, veřejný i mediální prostor včetně všech jeho omezení, posunuje vyznění děl od hříčky či vtipu k mnohem závažnějším obsahům. Přidává jim tak na závažnosti a přitom jim neubírá nic z jejich působivosti, vtipnosti a zábavnosti.
Doprovodný program:
V rámci vernisáže výstavy dne 28. 11. 2012 proběhne performance Josefa Daňka.
V rámci výstavy bude realizována hra Barbary Steppe 22/12, jejíž veřejná prezentace se uskuteční v Činoherním studiu v Ústí nad Labem dne 4. 12. 2012.
Součástí výstavy je též projekt Reliquiarum uměleckého uskupení Depresivní děti touží po penězích (CZ), který bude prezentován v Galerii Emila Filly dne 11. 12. 2012.
Výstava Dimenze teatrality včetně katalogu k výstavě je pořádána za finanční podpory Česko–německého fondu budoucnosti, Ústeckého kraje, Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly je v roce 2012 organizován s laskavou podporou následujících institucí: Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.