Cena EXIT 2011
celostátní soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol v České republice
Finalisté Ceny EXIT 2011: Klára Břicháčková + Marie Štindlová, (FaVU VUT Brno), Petra Filipovská (FU OU Ostrava), Vojtěch Fröhlich (AVU Praha), Jakub Geltner (AVU Praha), Miroslav Hašek (FUD UJEP, Ústí nad Labem), Stanislava Karbušická (FUD UJEP, Ústí nad Labem), Václav Kopecký (VŠUP Praha), Olga Alia Krulišová + Jana Mořkovská (FUD UJEP, Ústí nad Labem), Ján Valík (AVU Praha)
Výtěz roku 2011: Miroš Hašek
Termín výstavy: 7. 12. 2011 – 27. 1. 2012


O Ceně EXIT
Celostátní soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol v České republice je vyhlašovaná Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tato soutěž má charakter bienále; první ročník se uskutečnil v roce 2003. Hlavní ambicí Ceny EXIT je spoluvytvářet aktivní a konkurenční prostředí na akademické půdě vysokých uměleckých škol, motivovat studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů. Cena EXIT je koncipována jako otevřená soutěž, do níž se hlásí studenti oborů a programů Výtvarné umění se svými projekty dle aktuálního harmonogramu. Přihlášené projekty hodnotí odborná komise, složená ze šestice zástupců českých vysokých uměleckých škol (AVU Praha, VŠUP Praha, FaVU VUT Brno, FU OU Ostrava, FUD UJEP Ústí nad Labem, FMK UTB Zlín, FUA TU Liberec, FAMU Praha, UUD ZČU Plzeň) a je dále doplněna o tři  Zahraniční odborníky (kurátory, galeristy, umělce). Odborná komise zasedá ve dvou termínech; v prvním kole vybírá z přihlášených projektů zpravidla 7 až 9 finalistů, kteří svoje projekty realizují v rámci společné výstavy. Vítěz soutěže je zvolen při druhém zasedání komise. Ta jej vybírá na základě zhlédnutí vystavených děl. Předmětem soutěže se tak nestává pouze teoretický koncept díla, ale především jeho finální realizace, která by měla dostát vlastní autorské myšlence. Soutěž je otevřená všem formám, strategiím a médiím současného vizuálního umění (klasická výtvarná média, prostorová tvorba, performativní akční tvorba, nová média,  Fotografie atd.). Komise zohledňuje především celkovou vnitřní koherenci soutěžních projektů, schopnost obhájit se v současné umělecké produkci, adekvátnost materiálního, technologického i myšlenkového uchopení díla ve vztahu k prostoru, pro který je určen, ale i socializační a komunikační kvality díla. Finálním záměrem Ceny EXIT je možnost realizace projektů finalistů v prostoru prestižní výstavní instituce Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem a udělení stipendia pro vítěze ve výši 30 tisíc Kč. V rámci závěrečné přehlídky finalistů je kladen důraz na podporu studentské soutěživosti, dynamičnosti a přirozené akčnosti. Finalisté se musí vyrovnat s konkrétním profesionálním galerijním prostorem, musí komunikovat navzájem a spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a výstavy zdůrazňují dialog, mnohotvárnost a konfrontaci. Vytváří se tak živá a různorodá platforma informující o aktuálních tendencích, bezprostředním pedagogickém působení a prioritách na českých vysokých uměleckých školách.

Komise Ceny EXIT 2011:
Tomáš Vaněk – AVU Praha
Jiří Kovanda – FUD UJEP Ústí nad Labem; AVU Praha
Milena Dopitová – VŠUP Praha
Martin Zet – FaVU VUT Brno
Michal Kalhous – FU OU Ostrava
Dušan Záhoranský – MeetFactory Praha
Andrea Domesle – kurátorka (CH)
Dorothee Bienert – nezávislá kurátorka, Berlin (GER)
Iduna Böhning – galeristka, Drážďany (GER)

Cenu EXIT 2011 pořádá:
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Výstavu finalistů pořádají a podporují: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem, Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Interní grantová agentura Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury ČR, Město Ústí nad Labem

Výstava finalistů Ceny EXIT 2011 a vydání publikace Cena EXIT 2011 získaly podporu z Rozvojového projektu Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky Posilování regionální funkce UJEP v oblasti spolupráce s výstavními institucemi Ústeckého kraje, jehož řešitelem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Projekt Cena EXIT 2001 získal podporu z programu Interní grantové agentury pro stimulaci umělecké činnosti na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

www.fud.ujep.cz/exit
www.gef.cz