TVOŘENÍ SVĚTŮ

Termín výstavy: 4. 2.–12. 2. 2010
participující umělci: Pavel Baňka, Jana Butzke, Buxton Bruce Nicholas, Pavla Byrtusová, Veronika Daňhelová, Claire Daudine, Michaela Dašková, Daniela Deutelbaumová, Jaroslav Dufek, Jan Fabián, Miroslav Hašek, Pavel Havrda, Jan Hrubeš, Tereza Honsová, Karla Hostašová, Tomáš Hrůza, Terezie Chlíbcová, Matyáš Chochola, Radek Jandera, Antonín Jirát, Markéta Kinterová, Jiří Kirchner, Barbora Kleinhamplová, Zdena Kolečková, Václav Kopecký, Pavel Kopřiva, Jiří Kovanda a studenti at.Performance, Jan Kuntoš, David Landa, Jan Lesák, Aleš Loziak, Tomáš Ludvík, Lubomír Lukčo, Vojtěch Marek, Barbora Martínková, Pavel Matela, Silvie Milková, Eva Mráziková, Jakub Nitsche, Martin Novák, Yumiko Ono, Robert Palkovič, Kottie Paloma, Stanislav Pexa, Jan Plesl, Jan Prošek, Luděk Prošek, Kateřina Průžková, Jan Přibylský, Josef Rabara, Helena Račková, Lenka Reiterová, Barbora Sajbrtová, Tereza Stejskalová, Pavel Sterec, Blanka Svatošová, Filip Šach, Michaela Thelenová, Kateřina Zochová
Prvním impulsem uspořádat výstavu na téma Tvoření světů byla loňská návštěva 53. Benátského bienále. Vedle pavilonů reprezentující jednotlivé státy, bylo klíčovým tématem bienále Making Worlds. Hlavní kurátor Daniel Birnbaum vytvořil koncepci rozsáhlé výstavy , jejíž díla byla rozmístěna ve výstavním prostoru bývalých loděnic Arsenale. Vystavena byla díla 90 umělců z celého světa, ale žádný autor z české republiky zde zastoupen nebyl. Ačkoliv byl výběr jednotlivých vystavených děl pestrý, interpretoval pohled na téma tvoření světů tak, jak o něm uvažuje kurátor /D.Birnbaum/.
Téma tvoření světů nás natolik zaujalo, že jsme se rozhodly realizovat výstavu, abychom zjistily, jak je vnímáno toto poměrně široké téma českými autory, k čemu je inspiruje. Vzhledem k tomu, že naším cílem není představit vlastní kurátorský pohled, vzniká výstava během 10-ti denního workshopu, na kterém účastníci Making worlds právě tvoří. Na pozvánce naleznete šedesát autorů, mezi nimiž jsou známá jména již etablovaných umělců společně se studenty a absolventy Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem a dalších vysokých uměleckých škol, účastní se také několik zahraničních autorů, kteří v Čechách žili nebo k nim mají vztah. Neméně rozmanité jsou rovněž tvůrčí přístupy a vyjadřovací prostředky jednotlivých autorů, které mezi
sebou vzájemně prostupují a tvoří bohatý dialog o světech uvnitř nás, o současné společnosti i o tom, co si s sebou neseme z minulosti. Jakou konkrétní podobu výstava bude mít v tuto chvíli říct nelze.
Jaký svět je možné vytvořit během několika dní v omezeném prostředí galerijních prostor?