STAVOVÝ PROSTOR

Vystavující: Jindřich Jandečka, CIRCUMPUNCT – Iva Kolorenčová & Markéta Váradiová, Petr Kubáč, Martin Marek, Alexandra Naušová, Jan Prošek, Petr Stibral, Michaela Thelenová
kurátorky výstavy:  Eva Mráziková a Kristýna Mouchová
Termín výstavy: 17. 9. – 23. 10. 2022. 
​​​​​​​
Stavový prostor je termín z informatiky a popisuje model obsahující stavy modelovaného systému a možnosti přechodu mezi nimi. To je dobrá metafora pro výstavu, která představuje různé typy práce s veřejným prostorem, tedy prostorem města nebo i krajiny, v oblasti výtvarného umění. Tyto přístupy jsou charakteristické rozličnými přesahy, ať již ve volbě materiálů, tvůrčích kanálů nebo mísením tradičních, alternativních i neuměleckých technik a ohromují svou škálou. Mohou to být sochy na náměstí, zvuková instalace ve sluchátkách i land-artové projekty zcela mimo město. Důležitý je také fakt, že takové práce nejsou umístěny v galerijním prostředí a pro diváka je někdy obtížné je ve veřejném prostoru identifikovat jako “umění”. Toto riziko zvyšuje napětí při vnímání, narušuje naše stereotypy prožívání okolního prostoru a při rozpoznání nesourodého, uměle vytvořeného prvku rozšiřuje naše poznání o tvůrčí moment. Toto cílené, vědomé  vnímání zvuků, dějů, stavů nebo materiálů nás může obohatit nebo inspirovat k rozvíjení vlastní citlivosti. V galerii jsme si spíše jistí tím, že vystavená díla jsou (někým) považována za umění, v prostoru města můžeme dílo přehlédnout, minout, nepochopit. Ale také jej můžeme vnímat v odlišném úhlu, všimnout si něčeho navíc, být překvapeni a zaskočeni. To jsou podle nás, kurátorek výstavy, vysoce cenné zkušenosti pro jakýkoliv život. 
Projekt STAVOVÝ PROSTOR si klade za cíl otevřít zkoumání těchto možností, snad i jejich mapování a především přetvoření dočasné výstavní expozice v živelnější a dlouhodobější záměr mezinárodního festivalu určeného pro město Ústí nad Labem a jeho okolí. Důležitou součástí je také virtuální poloha výstavního projektu. Vedle fyzicky vystavených děl se nejen prostřednictvím QR kódů lze dostat na web a získat tak přístup k jejich virtuální podobě. Tento další stavový prostor otevírá nové možnosti a především neomezuje umělkyně a umělce pouze k realitě, k jasnému artefaktu. Dovoluje jim pracovat s idejemi, se symboly i metaforami, vymýšlet i utopické a nerealizovatelné věci. A nás diváky zve do prostoru bujné imaginace. Takové přístupy chceme rozvíjet, a proto je tato výstava také jakýmsi pilotním dílem budoucího mezinárodního festivalu REVÍR, jehož open call bude vyhlášen na závěr výstavy a který – jak doufáme – se stane v Ústí nad Labem opakovanou akcí. 

Eva Mráziková a Kristýna Mouchová, kurátorky výstavy.
​​​​​​​