Šejla Kamerić – Is it rain or is it a hurricane

termín výstavy: 22. května – 28. června 2008
Kurátor projektu: Michal Koleček
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem pořádá výstavu Šejly Kamerić jako součást mezinárodního výzkumného a výstavního projektu Land of Human Rights. Organizátory projektu Land of Human Rights jsou < rotor > association for contemporary art/ Graz, University of J. E. Purkyně/ Ústí nad Labem, riesa efau | Motorenhalle/ Dresden, Trafó Gallery/ Budapest, Galerija Škuc/ Ljubljana, g - mk | galerija miroslav kraljević/ Zagreb.