REkonstrukce

Termín výstavy: 24. 4. – 21. 5. 2014
Vystavující: Jana Babincová, Petr Dub, Marta Fišerová, Lukáš Jasanský & Martin Polák, Martin Kuriš, Ivana Lomová, Lukáš Machalický, Ján Mančuška, Jiří Petrbok, Jan Pfeiffer, Markéta Rampouchová, Dana Sahánková, Michal Sedlák, Martin Šárovec, Mark Ther, Tereza Voříšková
Myšlenkovým základem pro tento výstavní koncept se stala úvaha nad aktem navracení se k minulosti, znovuobjevování a otevírání již zpracovaných témat a jejich rozdílná forma interpretace. Výstava tak přináší divákovi umělecká díla, která jsou nenásilně rozdělena do čtyř tematických okruhů: rekonstrukce společenského povědomí, rekonstrukce jako reakce na umělecké dílo, rekonstrukce spojená s místem a rekonstrukce osobní vzpomínky.
Rekonstruování situací, prostředí nebo příběhů může směřovat k jejich přirozenému znovuzpřítomnění. Jedná se o proces, během kterého se autor prostřednictvím určité události, zážitku či vzpomínky snaží rozklíčovat podstatné momenty, na které chce upozornit a které pomocí rekonstrukce znovu aktualizuje a dostává je tak do nových souvislostí. Autor zpracovává události a situace, které se ho nějak dotýkají, ovlivňují ho, jsou pro něj určitým způsobem zásadní a podílejí se na formování jeho osobnosti či vztahu ke společnosti, světu atd. Autor tuto jedinečnou výpověď předkládá prostřednictvím svého díla veřejnosti. Zde je stěžejní okamžik přechodu jedince z osobní sféry do veřejné, jako chvíle vystoupení a uvědomění si svého já ve vztahu k sobě a společnosti. Přechod můžeme chápat jako cestu mezi dvěma světy, tím osobním, tedy uzavřeným, kde se cítíme v bezpečí a mezi světem veřejným, kde se setkáváme s reakcemi okolí. Umělecká díla tímto získávají osobní emocionální přidanou hodnotu, která je vázána vzpomínkou k dané situaci či objektu.
Součástí zahájení bude performance studentů ateliéru Time-Based Media FUD UJEP.