REVÍR 01
21. 8 — 10. 9. 2023

Vystavující: Miroslav Hašek a Kateřina Petrásková, Elis Kondelíková, Markéta Kinterová, Jaroslav Málik, Martin Vlček, Kateřina Petrásková, Lea Petříková, Adam Tománek
Kurátorky: Kristýna Mouchová a Eva Imr Mráziková
Výstava REVÍR 01 představuje umělecké projekty, které na základě open callu vybrala komise tvořená z osobností z uměleckého a kurátorského světa, ale také ze zástupců podporujících institucí.  Do opencallu festivalu REVÍR bylo přihlášeno 24 projektů, na výstavě se představí 8 z nich. Ke konci výstavy se komise potká ještě jednou, aby z vystavených děl doporučila to nebo ta, u nichž se budeme snažit je do veřejného prostoru umístit a skutečně zrealizovat. Hodnotit takto bude moct i veřejnost - přímo v galerii nebo na sociálních sítích.
V Ústí nad Labem je několik institucí a aktivit, které se veřejným prostorem zabývají, vždy šlo ale o krátkodobější projekty nebo dočasné intervence. Projekt REVÍR si proto klade za cíl objevovat nová místa, novými pohledy skrze nové kontexty a utvořit tak trvalou platformu mapující umělecká díla reagující na různé zákoutí městského i krajinného prostoru kolem nás. Na výstavě budou k vidění různé ideje, nebo již zrealizované projekty, které divákovi poskytují možnosti jak uchopit a vnímat každodenní situace kolem něj. Díky těmto autorským přístupům si můžeme prostřednictvím umění osvojovat nové dovednosti – vědomé poslouchání a oddělování zvuků, prostorová představivost vztažená k vnímání vlastní tělesnosti, všímavá přítomnost a další. Výstava bude zároveň sloužit k dalšímu výběru děl k zavedení do platformy REVÍR fungující na webové adrese https://revir.eu/. Platforma obsahuje díla z minulého ročníku pilotního projektu Stavový prostor, která bude rozšířena o další různorodé intervence.
Věříme, že se nám podaří pokračovat v diskuzi o veřejném prostoru našeho města, podněcovat kreativní myšlení o něm, schraňovat ideje a nápady, které z tohoto místa čerpají. A chceme se zasadit také o to, abychom do veřejného prostoru pomohly novým intervencím, sochám nebo instalacím.
Výstavní program Galerie Emila Fillyna rok 2023 podpořily: Ministerstvo kultury ČR, Město Ústí nad Labem, Ústecký kraj. Mediálními partneři: FlashArt, Uličník