Odcizení podle slovníku
Termín konání: 12. 4. – 18. 5. 2018
Kurátoři: Kateřina Fucsiková, Karla Hlaváčková, Ekaterina Kačalová, Aneta Krutská, Anna Zemanová
Grafické řešení: Tomáš Pekárek
Instalace a produkce: Jiří Dvořák, Petr Kubáč, Eva Mráziková, Jáchym Myslivec, Tereza Nováková,
Zdeněk Svejkovský, Zita Šauerová, Vít Vodenka
Koncepce výstavy Odcizení podle slovníku je postavena na slovníkovém výkladu pojmu odcizení. Tento pojem se ukázal být klíčový v procesu reflexe dnešní společnosti, a to v jeho všech významech, které se výstava snaží ilustrovat vybranými díly. Cílem projektu je probudit v návštěvníkovi zájem prozkoumat 
význam slova, které nese mnoho odkazů, – zamyslet se nad vlastním životem, nad vlastním odcizením. Dnes tolik probírané téma techniky, která ovládá naše životy, nebo také měst, ve kterých se neznají sousedé, i další problémy jsou v hledáčku autorů koncepce výstavy. Velmi důležitý je ale také náš pozitivní přístup k tématu odcizení. Může jím být také svoboda, která je jedinci dána při odpoutání se od konvencí společnosti, nebo náhoda, hra, nový způsob využití objektů a materiálů. Podstatný je subjektivní pohled na jednotlivá díla, na jednotlivé přístupy. Návštěvník při procházení výstavou dostává možnost vytvořit si vlastní unikátní virtuální slovník. Jednou z inspirací je i prostor samotné Galerie Emila Filly, který dříve sloužil jako tovární budova Severočeské Armaturky a dnes je využíván jako galerie.
Výstava je výsledkem společné práce studentek prvního ročníku studijního oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Projekt je jejich úplně prvním kurátorským počinem a přináší kompilaci umělců z řad etablovaných tvůrců, ale také studentů Fakulty umění a designu. Výstava se skládá z děl, která byla vybrána z již stávající tvorby autorů a dále budou k vidění díla, která vznikla speciálně pro tento projekt. Vernisáž proběhne 11. 4. 2018 v 18:00. Zahájení ozvláštní unikátní možnost zhlédnout tvorbu uměleckého díla přímo v rámci vernisáže. Kurátorky výstavy provedou zájemce její instalací 11. 4. 2018 v 16:00, a to v rámci přednáškového cyklu Čelem k umění pořádaného Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
Koordinace: Michal Koleček, Zuzana Doleželová
Vystavující umělci: David Böhm a Jiří Franta, Jiří Černický, Barbora Fastrová a Johana Pošová, Anna
Hulačová, Martin Kohout, Alena Kotzmannová, Martin Krupa, Jaromír Novotný, Tomáš Pekárek, Jiří
Pojsl, Johana Pošová, Robin Seidl, Josef Schorm, Tomáš Svoboda, Patrik Vanický
Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je v roce 2017 organizován s laskavou podporou těchto organizací: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury ČR, Město Ústí nad Labem