OBJEKTiVNĚ

Termín výstavy: 13. 9 – 10. 10. 2012
Kurátorka výstavy: Adéla Hrušková
Vystavující umělci: Jan Krtička, Libor Novotný, Jan Prošek, Robert Vlasák
Výstava představuje práce studentů doktorského studia oboru Vizuální komunikace Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstava je součástí projektu Objekt zájmu, který je podpořen Studentským grantem v rámci Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a grantem na podporu ediční činnosti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.