Návod k použití

Termín výstavy: 9. 2.–24. 2. 2017
Kurátorka projektu: Eva Mráziková
Vystavují: Miroslav Hašek, Martin Kolář, Ivana Zochová, Zdena Kolečková, DUO, Silvie Milková, Jiří Bartoš
Výstavní projekt NÁVOD K POUŽITÍ má dvě úrovně. V té první jde o prezentaci tvorby několika autorů ústecké umělecké scény, kteří se v tomto výběru v Galerii Emila Filly ještě nepředstavili. Galerie Emila Filly se dlouhodobě snaží podporovat výstavní činnost místní scény a pro řadu diváků bude prezentace vybraných autorů jistě zajímavá, možná i nová.
Neméně důležitý je ovšem druhý plán výstavy, který se snaží pracovat s divákem ve velice aktivním procesu. Přímo v rámci prezentace jednotlivých děl pracuje s interpretací uměleckých záměrů a zvolených strategií, čímž divákovi umožňuje pochopit kontext konkrétního artefaktu ve vztahu k dějinám umění a kultuře obecně. Navíc jsou jednotlivé projekty doplněné speciálními edukativními „úkoly“ – při jejich plnění se divák zapojuje do procesu vnímání uměleckého díla a stává se tak jeho spolutvůrcem. Jednotlivé aktivizující úkoly nebo výzvy otevírají další rovinu, jak „být s uměním“ a také zohledňují snahu současného umění nechat diváka participovat, spolupracovat. Edukativní rovina projektu si navíc všímá vztahů na ose divák-umění-instituce, tedy také toho, jak galerie může o výstavě komunikovat.