Modelový svět

Termín výstavy: 27. 10. – 1. 12. 2016
Kurátoři výstavy: Eva Mráziková & Tomáš Petermann
Vystavují: Ondřej Císler, Martin Dašek, Andrea Demek, Kristina a Jan Magasanikovi, Moradavaga, John Van Oers, o-r-a
Jak uvažuje o prostoru architekt a jak umělec vyjadřující se prostřednictvím sochy nebo instalace? Co znamená dům (model domu) pro sochaře a jak k němu přistupuje architekt? Oba řeší základní vztahy, měřítko, ale pro jiný účel. V současnosti se obě oblasti mohou značně prolínat – umělec často vytváří site-specific instalaci do konkrétního prostoru i mimo galerijní zdi, architekti zase používají různé možnosti výtvarných technik pro vizualizaci svých záměrů.
Výstava přináší umělecké realizace, které pracují s jazykem architektury, s formami a modely. Na druhou stranu architekti (často umělecké dvojice) jsou prezentováni prostřednictvím inspiračních archivů, vizuálních „komiksů“, jež nám přibližují syntax jejich architektonického uvažování a systém práce.