konečně spolu

výstava mapující současnou nezávislou galerijní scénu v České republice
Vystavující: Matěj Al-Ali (CZ), Peter Barényi (SK), Jana Bernartová (CZ), CZAKRA (CZ), Aleš Čermák (CZ), Veronika Daňhelová (CZ), Noam Darom (IL), Dávid Demjanovič (SK), Daniela Deutelbaum (CZ), Petr Dub (CZ), Vojtěch Fröhlich (CZ), Isabela Grosseová (CZ), Pavel Havrda (CZ), Helena Hladilová (CZ), Martin Hrubý (CZ), Matyáš Chochola (CZ), Thorarinn Ingi Jonsson (IS), Miroslav Kohút (SK), Jiří Maha (CZ), Vojtěch Marek (CZ), Silvie Milková (CZ), Jarmila Mitríková (SK), Tomáš Moravec (CZ), Filip Nerad (CZ), Kateřina Olivová (CZ), Yumiko Ono (J), Luděk Prošek (CZ), Alexander Puškin (CZ), Michal Pustějovský (CZ), Tereza Rullerová (CZ), Adéla Sobotková (CZ), Namsal Siedlecki (I, USA), Adéla Svobodová (CZ), Miloš Šejn (CZ), Dagmar Šubrtová (CZ), Viktor Takáč (CZ), Jiří Thýn (CZ), Martin Zet (CZ)
Autor projektu Action Galleries: Lenka Sýkorová
Kurátoři: Lenka Sýkorová, Viktor Čech, Markéta Kubačáková 
Spolukurátorky za Galerii Armaturka: Romana Veselá a Tereza Nováková Výstava je součástí disertační práce Lenky Sýkorové „Umělci kurátory. Česká nezávislá galerijní scéna po roce 1990“ v rámci studia doktorského oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Výstava „Konečně spolu“ připravená pro Galerii Emila Filly a galerii Armaturku v Ústí nad Labem navazuje na předchozí výstavní akce v Altánu Klamovka v Praze či  přednášky na téma české nezávislé galerijní scény spojené s projektem Action Galleries. Současná výstava „Konečně spolu“ představuje umělce, kteří při své tvůrčí činnosti také produkují výstavní prostory. Tímto aktivně participují na současné vizuální scéně. Výběr
vystavujících umělců byl tedy ovlivněn tím, zda daný autor je také činný jako kurátor. Volná plocha Galerie Emila Filly byla rozdělena do několika sekcí, které každý ze zástupců galerií a zároveň vystavujících mohl doplnit o prezentaci dalších dvou umělců podle svého kurátorského výběru. Vystavující byli propojeni v předstihu jednoho roku především pak při samotné přípravě výstavy a to formou workshopu, jež se uskutečnil v rozmezí jednoho týdne před vernisáží. Název vychází ze slovního spojení „konečně spolu“ a je nutné jej brát s nadsázkou. Mladí aktivní umělci-kurátoři jsou mimo tento rámec mezi sebou konkurenty. Samotné umístění výstavy představující mladé umělce v již etablovaném galerijním prostoru Galerie Emila Filly uzavírá ironii názvu. Pro mnohé z nich je takový typ kamenné galerie určitou metou. Výstava „Konečně spolu“ je aktuální reakcí umělců na téma participace, umění site-specific a aktivismu na galerijní scéně nejen u nás. Současně je doplněna o dokumentační část projektu Action Galleries, která je umístěna v galerii Armaturka. K výstavě bude vytištěn do konce roku 2011 katalog. Projekt Action Galleries byl ve svém začátku založen na interakci s umělci-kurátory z 15ti nezávislých českých galerií. Ti byli v létě 2008 osloveni dotazníkem. Celkem
nazpět se vrátilo 9 vyplněných odpovědí, které byly spolu se základními informacemi o galeriích vystaveny v Praze v září 2008 v Altánu Klamovka, poté v dubnu 2010 v ateliéru Ilony Németh, katedra Intermédií a Multimédií na VŠVU a v galerii Výstavný priestor Grösslingová 49 v Bratislavě. Současně probíhaly výstavy umělců–kurátorů v galerii Altán Klamovka v Praze a přednášky na téma projektu v Brně, Ústí nad Labem
a v Bratislavě. Počet galerií se na webové doméně actiongalleries.info postupně rozrůstá. Připomínky, že část sledovaných galerií je financována z grantů a zcela neodpovídá prvotní koncepci nezávislosti, vysvětluji, že pro výzkum je důležitým momentem neziskovost projektů. Neziskový prostor je provázán s občanskými sdruženími nebo fyzickými osobami napojenými na grantovou politiku, která do obsahu galerijní koncepce
nezasahuje, ale projekty finančně podporuje. Vyhledávám přednostně fenomén kulturního entuziasmu. Mnozí umělci–kurátoři jsou angažovanými dobrovolníky v oblasti prezentace současných trendů vizuálního umění. Zároveň však síť nezávislých galerií supluje mnohdy kamenné instituce u nás, a vytváří tak kvalitní platformy pro formování progresivního vizuálního umění. Dalším momentem výzkumu je umění site-specific. Mnohé projekty\ jsou významné svým záměrem, který od začátku počítá s pomíjivostí uměleckého díla v prostoru primárně neurčenému k vystavování. Současně je novým fenoménem koncepce nonstop galerií, které jsou zakládány ve starých vitrínkách či výlohách, které atakují veřejný prostor, eliminují provozní náklady spojené s hlídáním a propagují současné umění v netradičním kontextu. Ty lze označit novým pojmem „street-artové galerie“, který se poprvé objevuje u kurátorského týmu UKG – ukradená galerie. 
Lenka Sýkorová
Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Mediální partneři: Artalk, Art Map, Flash Art, Radio 1.