KO-SHICKÉ METRO

Termín výstavy: 2. 3.–6. 4. 2017
Kurátor: Vladimír Beskid
Vystavují: Svetlana Fialová, Jaro Kyša, Matúš Lányi, Boris Sirka, Simona Štulerová, Ján Vasilko, Monika Vrancová, Ján Zelinka, Vlasta Žáková
Výstavný projekt pod názvom “Ko-shické metro” má ambíciu predstaviť v Ústí nad Labem a širšej českej verejnosti aktuálne vizuálne umenie z metropoly východného Slovenska. Ide o špecifickú lokálnu výtvarnú scénu, ktorú výrazne posilnila novoutvorená Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (od roku 1998). Práve študenti a absolventi tejto novej umeleckej školy (predovšetkým Katedry výtvarných umení a intermédií FU TU) tvoria základ silnej nastupujúcej generácie na Slovensku po roku 2000. Mnohí z nich sa etablovali nielen v slovenskom, ale aj širšom stredoeurópskom kontexte.
Foto: Jirka Dvořák