Jiří černický
Stejně nikdy neuděláš ty nejdůležitější věci...

termín výstavy: 6. března – 19. dubna 2008
kurátor projektu: Michal Koleček
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem pořádá výstavu Jiřího Černického jako součást mezinárodního výzkumného a výstavního projektu Land of Human Rights. Organizátory projektu Land of Human Rights jsou < rotor > association for contemporary art/ Graz, University of J. E. Purkyně/ Ústí nad Labem, riesa efau | Motorenhalle/ Dresden, Trafó Gallery/ Budapest, Galerija Škuc/ Ljubljana, g - mk | galerija miroslav kraljević/ Zagreb.