figurama 10

Termín konání:  8. 4. 2010 – 30. 4. 2010
Kurátor výstavy: Vladimír Švec
Figurama o. s. a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, Ústí nad Labem pořádají výstavu jubilejního desátého ročníku mezinárodního projektu Figurama. Výstava bude zahájena ve středu 7. dubna v 18:00 hodin v Galerii Emila Filly (budova SCHIFR-AC, s.r.o. v areálu bývalé Severočeské Armaturky) v Ústí nad Labem.

Figurama je mezinárodní projekt, který vznikl z iniciativy Karla Pokorného a Borise Jirků. Jejím cílem je docenění a mapování figurální tvorby na vysokých výtvarných školách. Na letošním ročníku se představí práce studentů a pedagogů ze třinácti vysokých škol z pěti zemí. Mezi nimi je například pražská Akademie výtvarných umění, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technická univerzita ve Valencii, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, či Univerzita v New Youku. Nad projektem převzal záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout.

S nástupem nových médií ztrácely klasické výtvarné disciplíny, jako je například kresba a malba, pro mnohé výtvarníky význam. Projekt Figurama vede k pochopení, že kresba je stále nepostradatelnou součástí všech výtvarných oborů. Nabízí srovnání přístupu k figurální tvorbě na školách s různým výtvarným zaměřením i z jiných kulturních oblastí. Nejedná se však jen o studie anatomie z hodin kresby. Výstava představuje rozmanité pojetí figurálního námětu. Figurama je putovní. V březnu byla série výstav zahájena v Banské Bystrici a z Ústí nad Labem se přesune do Valencie a pak dále.