Diplomky 2018

Termín výstavy: 30. 5. → 28. 6. 2018
Komisařky expozic: Martina Johnová a Eva Mráziková.
Výstava závěrečných prací studentů ústecké umělecké fakulty se koná se v prostorách Domu umění Ústí nad Labem a v Galerii Emila Filly a patří k nejdůležitějším událostem akademického roku. Pro studenty je to dosažení závěrečné mety, konečný výsledek jejich studia. Své práce budou obhajovat v průběhu června.
Závěrečné práce představují také přehlídku školy jako umělecké a vzdělávací instituce. Diplomky i bakalářky ilustrují svobodnou a tvůrčí atmosféru školy, zaměření na aktuální umělecké a designové trendy, stejně jako jedinečné řešení a zajímavé řemeslné zpracování. Většina realizací také ukazuje profesionální technické zázemí ústecké umělecké fakulty.
V Galerii Emila Filly se v rámci výstavy magisterských (diplomových) prací představí 7 ateliérů (Grafický design I., Grafický design II., Vizuální design, Design interiéru, Oděvní a textilní design, Design keramiky a Přírodní materiály). Diváci se mohou těšit na velký rozptyl výtvarných výstupů a médií. Prezentovány budou různé knihy – třeba z recyklovaných materiálů, ilustrované pro děti, ale i kniha o tetování. Recyklací se zabývá také projekt Lucie Bartošové z Oděvního a textilního designu, která přešívá poškozené nebo vyřazené oděvy známé značky. Dominik Janoušek navrhl a vyrobil funkční papírový kajak, při jehož realizaci využil speciální technologii práce s papírem. Student Miroslav Durák z ateliéru Design Keramiky se pustil asi do nejodvážnějšího projektu – v jeho instalaci budou v průběhu výstavy živí pavouci svými sítěmi obetkávat porcelánové objekty.
Druhá část výstavy magisterských prací v Domě umění Ústí nad Labem představuje 6 ateliérů (Aplikovaná a reklamní fotografie, Fotografie, Photography, Digitální média, Interaktivní média, Performance). Návštěvníci se mohou těšit na zástupce mladé české i zahraniční umělecké scény, jenž mají za sebou řadu projektů a výstav. Výjimečné na jejich tvorbě je to, že reflektují aktuální dění ve světě a ukazují nejmodernější vývoj na poli současného umění. Z ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie vychází Martina Houdek, která prezentuje sérii snímků, jejichž figuranty jsou tváře významných osobností české fotografie. Absolventská práce fotografky Terezy Bonaventurové otevírá téma reklamy v českém veřejném prostoru, a to zejména z pohledu estetiky města a dopadu na kvalitu veřejných prostranství. Na sféru osobního a tělesného cílí videa a videoinstalace Barbory Blažkové. Ve své tvorbě se často lehce sarkasticky dotýká společensko-kulturních stereotypů. Výstava je realizována se zřetelem k dnešku – ve světě digitálních problémů a sociální sítí, na druhé straně se snaží formulovat sevřenou perspektivu setrvávající u tradičních přístupů a médií.
​​​​​​​Magisterské (diplomové) práce budou vystaveny v Domě umění Ústí nad Labem a v Galerii Emila Filly do 28. června 2018. Výstava v Galerii Emila Filly bude v den zahájení přístupná již od 17 hodin.
Slavnostní zahájení výstav se uskuteční ve středu 30. května 2018 v 18 hodin v Domě umění Ústí nad Labem. Výstavy uvede děkan Fakulty umění a designu doc. Mgr. A. Pavel Mrkus