diplomky 2011¨

Termín: 31. 5. – 30. 6. 2011
Výstava diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je pravidelným slavnostním zakončením akademického roku a studia. Tento rok se svými závěrečnými pracemi bude prezentovat 107 studentů, z toho 65 se svými bakalářskými pracemi a 32 studentů bude obhajovat práce diplomové. Závěrečné práce představí tvorbu 14 ateliérů: Interaktivní média, Performativní
média, Fotografie, Aplikovaná a reklamní fotografie, Design interiéru, Design keramiky, Produktový design, Textilní tvorba, Sklo, Přírodní materiály, Grafický design I, Vizuální design, Grafický design II. Internacionální přesah školy dokumentuje skutečnost, že své diplomové projekty předkládají také studenti z ateliéru Photography s výukou vedenou v anglickém jazyce. Své diplomové práce zároveň obhajuje 10 studentů navazujícího magisterského studia oboru Kurátorská studia. 
Výstava Diplomky 2011 je realizována za laskavé podpory těchto institucí:
Ministerstvo kultury ČR, Město Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Partneři výstavy: R1 – Lyra regionální televize, Ústecké přehledy.