DIPLOMKY 2010

Termín výstavy: 2. června – 30. června 2010
Výstava diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je pravidelným slavnostním zakončením akademického roku a studia. Tento rok se svými závěrečnými pracemi bude prezentovat 111 studentů, z toho více než 70 se svými bakalářskými pracemi a téměř 40 s diplomovými. Závěrečné práce představí tvorbu 14 ateliérů: Interaktivní média, Performativní média, Fotografie, Aplikovaná a reklamní fotografie, Design interiéru, Design keramiky, Produktový design, Textilní tvorba, Sklo, Přírodní materiály, Grafický design I, Vizuální design, Grafický design II. Internacionální přesah školy dokumentuje skutečnost, že své diplomové projekty předkládají také 4 studenti z ateliéru Photography s výukou vedenou v anglickém jazyce. Své diplomové práce zároveň obhajuje 12 studentů navazujícího magisterského studia oboru Kurátorská studia.