Diplomky 2007

Trvání výstavy: 12. 6.—9. 7. 2007
Výstava diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem