Akze Z

Termín konání: 6. –  28. května
Vystavující umělci: Artamonov Vasil, Baladrán Zbyněk, Baráčková Daniela, Böhm David, Bolf Josef, Cajalová Martina, Černý Filip, Džadoň Tomáš, Fexová Patricie, Francová Sylva, Franta Jiří, Gajdošíková Pavla, Hanzlík Daniel, Honsová Tereza, Hošek Pavel, Kadlecová Ludmila,  Kochan Martin, Kowolowski František, Langr Ondřej, Loskot Richard, Pelichovský Ivo, Šrámek Jan, Trajer Jiří,  Vondřejcová Silvie.
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Lidé výtvarnému umění –výtvarné umění lidem Ústí nad Labem pořádají výstavu Akce Zet.
Výstava je uspořádána v rámci studijního předmětu Kurátorský workshop studenty prvního ročníku magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Projekt Akce Zet se soustředí nejen na sídliště, jako na urbanistický a krajinotvorný prvek, ale především na vzájemné lidské vztahy a problémy soužití v něm. Sleduje sociální aspekty funkce panelového domu a proměny kultury bydlení v několika málo desetiletích od počátku jejich výstavby.
Výstava chce představit díla současných mladých vizuálních umělců, která se různými formami vyjádření dotýkají výše uvedené problematiky. Tím také nastíní různorodý pohled mladé generace na tento obytný komplex.
S největší výstavbou sídlišť jsou spojena normalizační léta. Vznik takového množství panelových domů byl podmíněn totální prefabrikací a krajním omezením prvků, krátkou životností budov bránící mezigeneračnímu přístupu k bytu, bezohledností k veřejným společným prostorám a ztrátou sociální a generační různorodosti.
Změna nastala po roce 1989, kdy se zde objevuje zřetelná snaha o revitalizaci a humanizaci sídlišť.  V rámci sociálního aspektu je spojena s potřebami obyvatel a jejich zájmem o životní prostředí. Nové průzkumy navíc dokládají, že domy jsou v mnohem lepším stavu, než se všeobecně předpokládalo. Tím se znovu problematika sídlišť otevřela.
Výstava získala podporu z programu Interní grantové agentury pro stimulaci umělecké činnosti na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.