Zdena Kolečková (1969)

Obecně svým dílem Zdena Kolečková odhaluje uvědomění nesouladu osobní historie a osobní paměti s psanou historií národa a s kolektivní pamětí. Osudový vliv na život a osobní historii jedince může mít podivuhodná konstelace historických událostí, v níž hlavní úlohu nemají velká vyprávění, ale jíž spíše dominuje nenápadná síla drobných příběhů. Paměť se hlásí o slovo ve chvílích, kdy to nejméně čekáme. Neboť osobní zkušenost často nezapadá do agendy oficiálně schválených historických událostí. Kolečková tak zaznamenává „slepá místa“ na mapě našich národních i lokálních dějin – a v paralele k tomu také dějin dalších národů.
(Š. Slaninová, Artlist)​​​​​​​