Robert Vlasák (1978) 

Robert Vlasák (1978) studoval v ateliéru Nefigurativního sochařství na FAVU v Brně a v ateliéru Přírodních materiálů na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě pracuje se základními principy fyziky, jejichž prostřednictvím vytváří jedinečné interaktivní instalace, které jsou nejčastěji založené na konceptu vycházejícím ze zvuku, pohybu, rovnováhy či jevů spjatých s elektřinou. Tyto mechanické konstrukce pak získávají svoji podobu za pomoci substancí, jako jsou například sádra, písek, voda, vzduch. Konstrukce bývají založeny na pohonu, který autor sestavil, či na spouštěči, kterým se často stává divák samotný. Tematicky se zaměřuje na oblasti prolínání technologií a umění, zejména na různé formy vzniku trojrozměrných objektů. Skrze toto nastavení se dotýká dalších aktuálních témat.  Mimo jiné Vlasák vytváří projekty pro veřejný prostor, kde pracuje zejména s kontextem místa. V současné době působí na FUD UJEP v Ústí nad Labem jako vedoucí ateliéru Přírodní materiály.​​​​​​​