STAVOVÝ PROSTOR

16. 9. → 23. 10. 2022
Stavový prostor = termín z informatiky: model, obsahující stavy modelovaného systému a možnosti přechodu mezi nimi
Výstavní projekt STAVOVÝ PROSTOR ukazuje různé přístupy práce s veřejným prostorem a prostorem krajiny v oblasti výtvarného umění. Tyto přístupy jsou povětšinou charakteristické různými přesahy, volbou materiálů, tvůrčích kanálů a mísením tradičních, alternativních i neuměleckých technik. Díla, která sem můžeme zařadit ohromují svou škálou - od sochy na náměstí, přes land-artový projekt, po zvukovou instalaci ve sluchátkách, kterou posloucháte při procházce konkrétní stezkou. 
Projekt STAVOVÝ PROSTOR si klade za cíl otevřít zkoumání těchto možností, možná jejich mapování a především přetvoření dočasné výstavní expozice v živelnější a dlouhodobější záměr sympozia určeného pro město Ústí nad Labem a jeho okolí.
V této úvodní výstavě pak představujeme vybrané autory a autorky a jejich ideje nebo již realizované projekty, které  divákům představí možnosti, jak vnímat, uchopit, přetvářet prostor (městský nebo krajinný).  Díky těmto autorským přístupům se totiž prostřednictvím umění učíme nové dovednosti - vědomé poslouchání a oddělování zvuků, prostorová představivost vztažená k vnímání vlastní tělesnosti, všímavá přítomnost a další.