Silvie Milková (1976)

Silvie Milková vystudovala Ateliér fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde od roku 2007 působí jako odborný asistent. Věnuje se fotografii, video artu, performanci, kurátorství a intervencím do veřejného prostoru. Pro její tvorbu je charakteristická nejednoznačnost. Využívá předlohy z reality, kterou konstruuje do fikčních světů v umělecké výpovědi. Balancuje tak na hraně reálného a fiktivního. Její inspirací jsou citace zaběhnutých schémat lidského chování. Tvorba Silvie Milkové respektuje tradiční hodnoty čisté fotografické techniky. Ty ale velmi dobře dokáže otevřít v rámci multimediální tvorby s příměsí experimentu. V díle pracuje s fragmenty příběhů, které často odkazují na ni samotnou a její vnímání světa. Je v nich umocněna skutečnost, že realita není plně uchopitelná médii fotografie a videa. 
(L. Sýkorová, Artlist)​​​​​​​