Roman Franta (1962)

Roman Franta se projevil jako nadějný malíř už za svých studií na Akademii výtvarných umění. Krátce po ukončení Akademie se proslavil obrazy, na nichž se to hemží brouky. Už při prvním pohledu nám bude jasné, kdo je jejich autorem. Frantovy obrazy jsou prostě nezaměnitelné. Představují nejmarkantnější, nikoli však jedinou, kapitolu na umělcově malířské cestě. Ta sestává z několika zdánlivě různorodých etap, jež mají nicméně společný základ. Tím jsou především rostlinné a zvířecí motivy, k nimž se postupně přidala i témata společenská. 
(I. Raimanová, Artlist)​​​​​​​