SOUVZTAŽNÉ ROVINY
Termín výstavy: 21. 1. – 27. 3. 2022
Vystavující: Dalibor Chatrný, Tereza Fišerová Šimerová, Julie Slauka
Kurátorka: Olga Staníková, Muzeum umění Olomouc


S dílem Dalibora Chatrného je spojena permanentní potřeba zkoumání bezprostředního okolí. Neutuchající touha ohledávat možnosti našeho vnímání. Vycítit jeho limity a zároveň se nechat pohánět dál nezdolnou chutí experimentovat. Sledovat skutečnost a souvislosti. Uvědomovat si prostor, který je možné vyjádřit i zcela neměřitelnými jednotkami. Důsledné zapojování jednotlivých faktorů do tvůrčích technik se přitom děje tak přirozeně jako pracují základní fyziologické funkce živého organismu.
Tato otevřenost různým podnětů svedla dohromady trojici autorů dotýkajících se uměleckým gestem toho, co nás obklopuje. Právě prostor jako takový je stěžejní veličinou projektu, který vedle již starších a známých děl Dalibora Chatrného představuje zcela nové projekty vytvořené speciálně na výstavu.
Tereza Fišerová Šimerová přitom využívá zejména odkazy na akční část Chatrného tvorby, projekty se zrcadly nebo stínové kompozice. Výsledek svého přemýšlení o rubu a líci předkládá ve formě prostorové instalace vévodící celé galerii, kterou doplňuje videem.
Myšlenkové propojení s dílem Dalibora Chatrného je rovněž patrné v pracech Julie Slauky, která se dlouhodobě věnuje práci na papíře a s papírem, vedle níž na výstavě uvede také fotografie.

NEJASNÁ REALITA
Termín výstavy: 25. 3. – 15. 5. 2022
Vystavující_ Pavel Kopřiva
Kurátorka: Eva Mráziková
— 
Nový projekt Pavla Kopřivy rozvíjí linii tvorby, v níž se autor zabývá informacemi, jejich tokem, interpretací a výsledným působením na recipienty prostřednictvím médií. Tato oblast je v Kopřivově práci obsažena dlouhodobě, a přestože se zdá, že se k tématu nedá říci nic dalšího, skutečnost a nové kontexty doby nás vždy přesvědčí o opaku. Práce s informacemi je v dnešní době klíčová pro všechny oblasti, včetně umělecké a tvůrčí. Zde se objevují takové strategie umělecké práce, které odkazují k participaci, mystifikaci, ironizaci nebo k angažovaným gestům. 
V komornějším prostoru Galerie Emila Filly tak může tyto strategie autor rozvinout do svébytné, mnohovrstevnaté instalace, která bude kombinovat na jedné straně výstupy elektronických médií (videoinstalace, manipulovaná digitální fotografie), jednak objektovou instalaci pracující s klasičtějšími materiály (sklo, kov, zrcadla, nalezené materiály). 

RUBOVÁ STRANA
Termín výstavy: 7. 5. – 17. 7. 2022    
Vystavující: Martin Kolář a Vanesa Wallet Hardi
Kurátor: Tomáš Pavlíček
— 
Společná výstava dvou solitérních osobností malířského světa se bude dotýkat především barvy jako základní matérie pro tuto uměleckou oblast. Martin Kolář patří mezi kmenové autory ústecké umělecké scény a je ústeckým rodákem, Vanesa Wallet Hardi zde není neznámá, a to především díky kurátorskému působení teoretika Zbyňka Sedláčka, který právě minimalistickou linii přinášel do kontextu umění ústeckého regionu, respektive celé České republiky. Hlavní doménou zájmu umělce Martina Koláře představuje obraz ve smyslu nosného média informace. Kolář obraz nekonstruuje za pomoci jednotlivých stavebních prvků, jež by měly funkci tvarosloví kódujícího předměty nacházející se v „reálném“ světě. Dovede umělecky zaznamenat napětí přechodu neviditelného k viditelnému. Dokáže zachytit mezní okamžik přerodu neviditelna ve viditelno, a to platí i pro proces zpětný. Můžeme říci: viditelné vzchází z neviditelného, ale viditelnost není ve svém stádiu něčím definitivním, je to naopak cosi neskutečně prchavého, nepředmětného – cosi, co nelze zapsat do časové řady posloupnosti objektivního řádu. Vanesa Wallet Hardi prozkoumává možnosti barvy a její účinky a významy emocionální, psychologické, ale také prostorové. Podobně jako Kolář pracuje v sériích a cyklech spíše drobnějších formátů. Její experiment se dotýká také „podkladu“, kdy používá vedle klasického plátna různé materiály jako dřevo, kov, umělé hmoty nebo papír.
Autoři ve své výstavě budou pracovat na základě konkrétního prostoru pro vytvoření specifické expozice.
SOCHA VE VEŘEJNÉM PROSTORU V ÚSTÍ NAD LABEM
výsledky open call řízení
Termín výstavy: 2. 9. – 2. 10. 2022
Odborná jury: MgA. Libor Novotný, Fakulta umění Ostrava, Ing. arch. Tomáš Petermann, MgA. Markéta Váradiová FUD UJEP, Iva Mladičová, teoretička a kurátorka umění, Lucie Podrápská, projektová manažerka ICUK Ústí n. L.

— 
Výstava představí přihlášené projekty do open call řízení, které je určeno pro realizaci sochy do veřejného prostoru města Ústí nad Labem. Záměrem projektu je oživení veřejného prostoru města Ústí nad Labem a přilehlých lokalit (nábřeží, vyhlídky, vrcholky, industriální zóna), spoluvytváření takového prostoru realizací soch, instalací či objektů (s funkcí nebo bez), muralu nebo jiných street artových realizací. Festival bude fungovat jako bienále a má mezinárodní ambici stát se dalším evropským „sculpture parkem“.  Projekt bude fungovat také ve virtuální podobě, v níž bude možné zrealizovat utopické, nerealizovatelné nebo příliš náročné projekty – vytvoří se tak ale možný budoucí zásobník idejí a konceptů. 
Na projektu jsou pro spolupráci osloveni Inovační centrum Ústeckého kraje, Statutární město Ústí nad Labem a místní průmyslové firmy.

LIBUŠE JARCOVJÁKOVÁ
Termín výstavy: 14. 10. – 4. 12. 2022
Kurátorka: Lucie Černá

— 
Fotografka Libuše Jarcovjáková se proslavila svým výrazně vizuálním, jiskřivým, přímočarým stylem, kterým zachycuje svůj život a situace probíhající souběžně, nezávisle-závisle na tom jejím. Sama říká, že má pocit, jako by se děly jen kvůli ní. Kinofilmové pásy, nebo digitální shluk rychlých záběrů napovídají o autopilotu někde tam uvnitř. Na svých cestách zkoumá struktury nevědomých procesů. Mnohdy popisně, s precizností, v sekvencích, často náhodně, pocitově, v rychlých momentkách. Vrací se k těm samým tématům a zkoumá je z několika stran. Nalézá je v různých formách, za různých okolností. 
Výstava pro Galerii Emila Filly navazuje na projekt představený v drážďanském kulturním centru (Projektzentrum für Zeitgenössische Kunst, Riesa Efau Dresden). 


VÁNOČNÍ POP-UP
Termín výstavy: 12. 12. - 30. 12. 2022
Tradiční krátká sváteční výstava a spousta workshopů a setkání místní komunity