Pavel Mrkus (1970)

Pavel Mrkus je absolventem Ateliéru skla pod vedením Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1995), v letech 1998 - 99 studoval také na  Institutu ekumenických studií na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Společně s Danielem Hanzlíkem založil a vede ateliér Time-based Media na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, který se zabývá audiovizuálním výtvarným uměním. Od roku 2015 vede fakultu jako děkan.
Mrkus ve své tvorbě již od roku 1999 používá zejména nové technologie. Dlouhodobě se zabývá audiovizuálními projekty, při kterých využívá digitální obrazové a zvukové prostředky často ve vztahu ke konkrétnímu místu. Mnohdy se jedná o interaktivní instalace, kdy dochází k vizualizaci dat v reálném čase v reakci na zvukové či pohybové podněty z daného místa. Východiska jeho prací jsou založena na polaritě toho, co nazýváme reálným, existuje fyzicky a fiktivním/virtuálním prostředí. 
(z autorova webu)​​​​​​​