Michaela Thelenová (1969)

Michaela Thelenová soustavně tvoří od začátku devadesátých let dvacátého století. V současnosti umělkyně pracuje především s digitální fotografií a počítačovými technologiemi. Brilantní znalost výrazových možností fotografického média v propojení s elementárním výtvarným cítěním autorce dovoluje dosahovat v oblasti umění překvapivých výsledků, prozrazujících uvolněnost rozvahy i nehledanost vtipu. Nynějšímu interesu umělkyně, vztaženému k využití komplexního vyjadřovacího potenciálu fotografie, předcházel pozvolný a ve svém směřování plynulý vývoj, započatý kreslířskými záznamy každodenní zkušenosti prožívané v postindustriální lokalitě severočeského kraje. 
(Š. Slaninová, Artlist)