Martin Velíšek (1968)

Martin Velíšek studoval malbu u prof. Bedřicha Dlouhého. Akademii výtvarných umění absolvoval v ateliéru konceptuálních tendencí prof. Miloše Šejna (1996). Tím je patrně formován také jeho přístup k malbě. Málokdy se spokojí s obrazem jako takovým, ačkoliv je jeho přesvědčeným vyznavačem. Vždy mu nadřazuje myšlenkový koncept. Pracuje v otevřených cyklech a dlouhodobě zkoumá řešené téma. Rád se k tématu vrací s novou motivací, s novým zájmem o věc, jakoby z jiné strany. Tíhne k realismu, přesto nad iluzi staví malířské gesto. V jeho rámci si zamiloval také ornament a dekorativnost, které spojuje s přesvědčivým zdáním reality. Nedokončená plocha obrazu či výrazný tah štětcem stojící vedle hyperrealistického projevu však ukazují, že jde stále o obraz a malířskou plochu. Jeho obrazy řazené vedle sebe pak vypovídají o promyšleném příběhu. Martin Velíšek působí také jako pedagog na ART & amp; DESIGN INSTITUT, Praha. Jeho malířská i grafická tvorba získala řadu prestižních cen. Spolu s filozofem Miroslavem Petříčkem napsal v roce 2012 knihu Pohledy (které tvoří obrazy).
(Vendula Fremlová)